Liikuntasalin peruskorjauksen urakoitsijat valittu ja aikataulu tarkentunut

Kunnanhallitus päätti Matti Lohen koulun liikuntasalin rakennusurakoitsijaksi Pieksämäen Ysiysi-Rakennus Oy:n, LVIA – urakoitsijaksi Pieksämäen Peltityö Heinonen Oy:n ja sähköurakoitsijaksi Suonenjoen Sähköasennus Oy:n 18.3.2019. Urakkasopimukset allekirjoitetaan valitusajan päätyttyä – 23.4.2019.

Liikuntasalin käyttö lopetetaan 2.4.2019. Tällöin aloitetaan varastojen tyhjentäminen ja työmaan valmistelutyöt. Varsinaiset purkutyöt alkavat 29.4.2019.

Uimahalli on käytössä normaalisti juhannukseen saakka. Uimahalli on suljettuna 21.6.-26.9.2019. Matti Lohen koulun kuntosali on remontin ajan käytössä normaalisti, huomioithan että remontista voi aiheutua äänihaittoja.

Matonpesupaikka joudutaan sulkemaan purkutöistä aiheutuvien pölyhaittojen takia 27.5.2019. Matonpesupaikka avautuu pölyävien työvaiheiden valmistuttua.

Alla havainnekuva uusitun liikuntasalin pintaväreistä.

Lisää ajankohtaisia

Kunnanhallitus on 20.5.2019 § 126 määrännyt maankäyttö- ja rakennuslain 201§:n nojalla, että Rautalammin kirkonkylän osayleiskaava tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman kaava-alueen siltä osalta, johon valitus/oikaisuvaatimus ei kohdistu. Rautalammin keskustan yleiskaava 2030 tulee voimaa...