Lumenauraustiedote 2.1.2019

1.-2.1.2019 koko Suomea on koetellut kova tuuli ja sankka lumisade. Rautalammin kunnan traktori aloitti lumenaurauksen tämän lumisateen osalta tiistaina 1.1.2019 n. klo 11.00. Kaikki aurattavat kohteet saatiin aurattua keskiviikkoon 2.1. klo 7.00 mennessä. Aurausta jatketaan keskiviikkona iltapäivällä. Lumisateen on ennustettu loppuvan Rautalammilla  keskiviikkona puolenpäivän aikaan.

Kunta  vastaa kaavateiden aurauksesta. Yksityisteitä tai kiinteistökohtaisia liittymiä emme pysty tällä miehistö- ja kalustomäärällä auraamaan. Aurausalue ei ole riippuvainen kiinteistön rajasta. Kaavatiehen liittyvät joutuvat auraamaan oman liittymänsä.

Päivitämme tietoa tilanteesta tähän artikkeliin tarvittaessa.

Lisää ajankohtaisia

Kunnanhallitus on 20.5.2019 § 126 määrännyt maankäyttö- ja rakennuslain 201§:n nojalla, että Rautalammin kirkonkylän osayleiskaava tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman kaava-alueen siltä osalta, johon valitus/oikaisuvaatimus ei kohdistu. Rautalammin keskustan yleiskaava 2030 tulee voimaa...