Kunnanvaltuuston kokous 18.12.2018

Kunnanvaltuuston kokous pidetään tiistaina 18.12.2018 klo 17.00 Rautalammin kunnanviraston valtuustosalissa, os. Kuopiontie 11

Kokouksessa käsitellään mm.:

  • Ipek Turuncin ja Tiia-Riitta Pitkäsen eroanomukset luottamustehtävistä
  • Perusturvan lisätalousarvion hakeminen loppuvuodelle 2018
  • Talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2022
  • Johtajasopimus

Virheen vuoksi 18.12.2018 tieto Rautalammin kunnanvaltuuston kokoukseta puuttui Paikallislehti Sisä-Savosta, missä normaalisti on kokouksista informoitu.

Lisää ajankohtaisia

Kunnanhallitus on 20.5.2019 § 126 määrännyt maankäyttö- ja rakennuslain 201§:n nojalla, että Rautalammin kirkonkylän osayleiskaava tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman kaava-alueen siltä osalta, johon valitus/oikaisuvaatimus ei kohdistu. Rautalammin keskustan yleiskaava 2030 tulee voimaa...