Tonttimarkkinointikampanja täydessä vauhdissa

Kunnan kesäkuussa käynnistynyt tonttimarkkinointikampanja on herättänyt viime päivinä paljon keskustelua Rautalampi foorumilla. Keskustelu on ajoittain ollut hyvinkin kriittistä ja vivahteikasta. Siksipä lienee tarpeellista vähän myös taustoittaa kokonaistilanteen sekä tämän tonttikampanjan kulkua. Kunnassa on tehty viime vuoden aikana systemaattista työtä kunnan asunto- ja asumisasioiden profiilin nostamiseksi paremmalle tasolle. Tähän on sisältynyt kunnan vuokra-asuntokannan suunnitelmallista kartoittamista ja kehittämissuunnitelmien laadintaa. Sen lisäksi olemme kaavoittaneet ja hankkineet jo valmiiksi kaavoitetun uuden asuntoalueen. Pitkästä aikaa meillä on vihdoin myös upeita rantatontteja. Myös vanhoja asuntoalueita on kohennettu ja kuultu myös alueilla asuvien kotitalouksien toiveita. Kyseessä on siis iso ja tärkeä asumisen kokonaisuus.

Kunnan kannalta on hyvin tärkeää, että pystymme tarjoamaan monipuolisia ja viihtyisiä kotiratkaisuja kaikille kuntalaisille sekä tänne muuttajille. Viime päivien foorumikeskustelussa on käyty keskustelua vain yhdestä osa-alueesta eli uusien tonttien markkinointikampanjasta. Keskusteluista on lisäksi jäänyt vaikutelma, että kampanja-asiaa on työstetty hyvin pienessä piirissä. Todellisuudessa asuntoasioiden kokonaisvaltainen suunnittelu alkoi jo viime syksynä työpajatyöskentelynä, johon osallistui kunnanhallituksen nimeämä työryhmä päättäjistä ja viranhaltijoista. Tämän lisäksi kunnan elinvoimalautakunta on nimittänyt erillisen asuntomarkkinointityöryhmän, johon on kuulunut täysin eri joukko päättäjiä ja kunnan viranhaltijoita. Kunnanjohtaja ei ole kuulunut tähän ryhmään. Asuntomarkkinointityöryhmä on järjestänyt tämän kevään aikana kaksi asuntoiltaa, johon on lehti- ja facebook-ilmoituksilla  toivottu kuntalaisten laajaa osallistumista. Tilaisuudessa on ollut mahdollista vaikuttaa, antaa toiveita ja olla mukana suunnittelemassa kunnan asuntoasioita. Valitettavasti molemmissa tilaisuuksissa oli hyvin niukka osallistujajoukko. Mielipiteitä on monia ja kampanja on saanut ihmisten huomion ja se on myös jäänyt mieleen. Rautalampi herättää intohimoja ja se on vain positiivinen asia. Tämä varsin ketterästi lanseerattu 6 viikon tonttikampanja on vasta ihan ensimmäinen ulostulo isommasta kokonaisuudesta, johon on myös kuulunut prosessin tuloksena syntynyt Rautalammin tulevaisuudessa uudistuvan brändin keskeiset ilme-elementit: typografia, värit, symbolit, kuvamaailma (kuvapankkikuvat). On syytä korostaa, että nyt käynnissä oleva ja puhetta herättävä kampanja on vain tähän tonttimarkkinointiin keskittyvä, sillä ei olla muuttamassa kunnan koko brändi-imagoa.

Mainostoimiston esittelypalaverissa käytiin läpi 2 valmista konseptilinjaa, joista jo aikataulusyistä (toinen konsepti olisi vaatinut kuvien keräystä asukkailta) valittiin tämä piirroskonsepti. Konseptin pohjalta valmistunut tonttikampanja on julkaistu Facebookissa ja Googlen Display -kampanjana. Kohderyhmänä lapsiperheet ja pariskunnat pääkaupunkiseudulla ja Keski-Suomen alueella. Ikäryhmä 30-50v. Pohjois-Savoon kohdistaminen oli mukana kohderyhmien valintaa tehdessä, mutta se päätettiin budjetillisista syistä jättää pois. Kampanjoiden kohdennuksiin tämä oli jäänyt, joten mainokset näkyivät muutamia päiviä myös Pohjois-Savossa, tämä kuitenkin korjattiin eikä se vaikuta mediabudjetin määrään.

Tavoitteena kampanjalle ovat tietenkin kiinnostus tonttejamme kohtaan yhteydenottojen muodossa. Kampanja on tavoittanut jo nyt valittuja kohderyhmiä hienosti. Uusimmat tulokset saamme ensi viikolla. Näkyvyys on vähintään yhtä tärkeää kuin yhteydenotot.

Katsotaan rauhassa, miten kampanja toimii tuloksien ja näkyvyyden valossa ja tarvittaessa voidaan tehdä luovaan osuuteen ja kanavapanostuksiin muokkauksia. Konsepteissa oli mukana graafisen piirroskonseptin lisäksi myös kuvallinen konsepti. Tarvittaessa voimme omia kuvituskuvia lisätä mukaan. Kampanjan laskeutumissivulle on tullut myös lisäideoita ja muokataan ja kehitetään myös sitä. Myöhemmin voi olla tarpeen teettää myös oma kuvitusportfolio kunnalle, kiitos tästä kivasta ideasta, joka on sosiaalisen median keskusteluissa tullut esiin. Olemme erityisen iloisia siitä, että keskusteluissa on noussut hienoja ideoita ja halukkuutta rautalampilaiseen yhteiseen tekemiseen ja siksi ”jatkotyöstössä” toivomme ehdottomasti kaikki paikkakunnan omat voimat mukaan. Niinpä, kun haluat mukaan kampanjan jatkotyöstöön niin yhteydenotot mielellään jo tämän viikon aikana sähköpostilla hallintojohtaja Merja Koivula-Laukalle (merja.koivula-laukka@rautalampi.fi).

Ja lopuksi, miksi juuri tämä toimisto valikoitui kampanjan toteuttajaksi:

Avidly valikoitui kumppaniksi hyvän kokonaistarjouksen ja alkuperäisidean ansiosta. Toimistolla on ollut menestystä esim. Kuntamarkkinoinnin SM-kisoissa. Avidlyn lähin toimipiste on Kuopiossa, joten aika paikallisena sitäkin voidaan pitää. Tämän lisäksi ihan ehdottomasti myös paikallista, oman kunnan osaamista tullaan hyödyntämään tämän markkinointimatkan aikana. Tervetuloa mukaan yhteiseen tekemiseen!

yhteistyöterkuin,
kunnanjohtaja Anu

« Uutishuone