Kunnanjohtajan myöhäissyksyiset terveiset

2.11.2020 — 14:45

Kunnanjohtajan myöhäissyksyiset terveiset talousarvionlaadinnan keskeltä ovat monella tapaa ristiriistaiset. Viime aikojen uutisointi on ollut harmillista ja tuonut turhaa mielipahaa rautalampilaisten elämään. Olen pahoillani, kaiken sen uutisoinnin puolesta, jota Ruokolahden kunnan kunnanjohtajan virkaan valintani jälkeen on tapahtunut. Asiat eivät sujuneet kuten ennalta olisi sopinut odottaa ja siten kuten asiat yleensä etenevät vastaavissa tilanteissa. Koko prosessi oli rautalampilaisille harmillinen ja myös itse jouduin ”mediamylläkkään”, jota en olisi toivonut kokevani ja sitäkin kautta koko prosessin lopputulos oli pettymys.  Menemättä sen enempää ikäviin yksityiskohtiin, toivon, että turha ja asian ympärillä Rautalammillakin saatu hämmennys voidaan nyt pikaisesti unohtaa. Kaikilla meillä, myös kunnanjohtajilla, on elämässään syitä, jotka sanelevat tilanteita kuten viran hakua lähempää kotipaikkakuntaa. Mielestäni luottamusta nykyiseen kuntaan ei mitata näillä hakuprosesseilla. Koen että olen panostanut täysillä kaiken tekemiseni Rautalammin puolesta.

Meillä on kunnassa talousarvionlaadinta käynnissä ja kaikki tiedämme, että kuntien tilanne on hyvin haasteellinen nykyisessä tilanteessa. Rautalampi ei tee poikkeusta tässä ja olemme laatimassa talousarvioita erittäin haasteellisessa taloustilanteessa. Kevään aikana alkanut ja edelleen vaikuttava koronavirusepidemia haasteineen on omiaan vain lisäämään tilanteen vaikeutta. Vuosien 2018 ja 2019 tilinpäätökset ovat olleet yhteensä noin -1.379.000 eur alijäämäisiä.  Asiaa selventänee se, että näinä vuosina kunnan vuosikate ei ole riittänyt poistoihin, vaan kunta on velkaantunut ylläpitäessään nykyistä palveluverkkoa ja palveluita. Kunta elää siis yli varojensa ja velkaantuu. Myös kuluvan vuoden talousarvio on ollut lähtökohdaltaan raskaasti alijäämäinen reilusti -1.600. 000 eur.  Kunnan eri osastoilta onkin vaadittu talouskuria niin, että talousarviosta on kaikilta edellytetty 2 %n säästöjä. Silti tulevan vuoden talousarvioita laadimme edelleen todella tiukassa tilanteessa ja alijäämäkierre uhkaa meitä tulevanakin vuonna. Siitäkin huolimatta , että talouden tasapainottamistyötä on työstetty yhdessä päättäjien kanssa jo kahden viime vuoden ajan. Viime viikolla kunnan johtoryhmä on kokoontunut omassa strategiapäivässään miettimään tiukkoja ja vaikeitakin taloutta tasapainottavia keinoja, joita tulemme esittämään kunnan tasapainottamistyöryhmälle. Asiat etenevät talousarviovalmisteluun ja tulevat päättäjien päätettäväksi. Meillä on kipeitä asioita listalla ja niinpä toivonkin avointa ja rohkeita kannanottoja myös kuntalaisilta asian tiimoilta. Nyt joudutaan tekemään päätöksiä, joilla on myös vaikutuksia kunnan palveluihin, varmasti myös toimintarakenteisiin tulevaisuudessa. Kaiken tämän keskustelun toivon olevan avointa ja suoraa. Kuntalaisilla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon, antaa omia ehdotuksia ja siten vaikuttaa.

Olemme SavoGrow kuntien kanssa mukana Sitran hankkeessa, jossa pääsemme kokeilemaan ns. robottipuhelua, missä robotti kunnanjohtajan äänellä soittaa mahdollisimman laajasti kuntalaisia läpi ja tiedustelee näkökulmia erilaisiin asioihin. Laadimme parasta aikaa kysymyksiä ja nyt kovasti toivon ja kannustan kaikkia rohkeasti mukaan tähän uudenlaiseen tapaan kerätä tehokkaasti kuntalaistemme näkemyksiä ja mielipiteitä. Nyt on aika vaikuttaa.

Kunnan päätöksenteon avoimuutta ja kuntalaisten mahdollisuutta vaikuttamiseen tullaan lisäämään. Viime päivinä on kunnan nettisivuille lisätty aktiivinen chatti, joka pyrkii viraston aukioloaikana vastaamaan hyvin nopeasti kysymyksiinne. Kokeilkaa rohkeasti. Olemme parantamassa eri kunnan toimialojen näkyvää tiedottamista videotervehdysten muodossa ja tietysti myös kunnansivuilla näkyvänä ajankohtaisten asioiden esittelynä. Paljon tapahtuu: välillä pienillä askelilla, välillä isommilla harppauksilla. Kaikki kuitenkin yhteisellä tekemisellä ja päämäärällä tehdä oikeita asioita Rautalammin paremman ja itsenäisen tulevaisuuden puolesta.

Tällä kirjoituksellani toivon, että voin kaikesta huolimatta luoda uskoa, pohjan hyvälle yhteiselle tekemiselle sekä luoda ymmärrystä tuleville päätöksille.

Lämmintä syystunnelmaa pimeneviin iltoihin

kunnanjohtaja Anu

« Uutishuone