Rahoitusvinkkejä

Paikallisia ja alueellisia rahoittajia

Rautalammin kunnan avustukset

Rautalampilaiset kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen avustukset haetaan vuosittain kuntien sivistyslautakunnalta. Hakuaika on alkuvuodesta ja siitä ilmoitetaan nettisivuilla, ilmoitustauluilla ja paikallisissa lehdissä. Kunnan omat kulttuuriavustukset ovat mittakaavaltaan pieniä muiden rahoituslähteiden mahdollisuuksiin verrattuna.

Juha Rossin säätiö

Juha Rossin säätiön tarkoituksena on Rautalammin historiaan, nykypäivään ja kulttuurin edistämiseen liittyvä toiminta sekä luonnonsuojelun edistäminen sekä suojella Mattilan tilan pihapiiri rakennuksineen rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaana kohteena. Säätiö järjestää koulutusta, säätiön tarkoitusperiä palvelevia tilaisuuksia ja jakaa apurahoja.

Mansikka ry

Kehittämisyhdistys Mansikka ry rahoittaa yhdistysten ja muiden yleishyödyllisten toimijoiden kehittämis- ja investointihankkeita, yritysten investointeja sekä toteuttaa omia kehittämishankkeita Rautalammin, Suonenjoen, Tervon, Vesannon, Leppävirran ja Varkauden kunnissa. Lisäksi Mansikka ry toteuttaa teemahankkeita, joissa kootaan yhteen samaan teemaan liittyviä kehittämis- tai investointitoimenpiteitä eri toteuttajilta.

Teemahaut 2017 (haku avautuu loka-marraskuussa 2016)

  • Kyläturvallisuus ja internetyhteyksien hyödyntäminen
  • Uudenlaiset tapahtumat alueella

Teemahaut 2018 (alustava suunnitelma)

  • Yhteiset tilat kuntoon
  • Pienhankinnat

Teemahaut 2019 (alustava suunnitelma)

  • Kumppanuuksien ja yhteistyöverkostojen kehittäminen

Muita rahoittajia:

Apurahavahti auttaa pysymään kärryillä apurahojen ja avustusten hakuajoista. Apurahavahti ilmoittaa sähköpostitse hakuajan alkamisesta. Se myös kertoo, mikäli jotain apurahahakua on päivitetty tai jos vahtiin on lisätty uusi apuraha.

Aurora -tietokannasta voit etsiä tieteen, taiteen ja kulttuurin rahoitusmahdollisuuksia. Rahoittajia on noin 800 ja tietokantaa päivitetään jatkuvasti uusilla rahoitustiedoilla. Auroran tiedot on kerätty suoraan rahoittajilta.