Kulttuuriavustukset

Rautalampilaiset kulttuuritoimintaa harrastavat yhdistykset ja taiteilijat voivat hakea vuosittain Rautalammin kunnan kulttuuritoimelta kohdeavustuksia.

Samassa yhteydessä haettavissa on myös liikunta- ja nuorisoavustukset. Sama toimija voi hakea useampaa avustusta (kulttuuri-,nuoriso- tai liikunta-avustus), mutta saada enintään yhden avustuksen. Kaikkia mainittuja avustuksia haetaan samalla lomakkeella ja hakuaika päättyy 31.3.2019.

Lisätietoja kulttuuriavustuksesta

Avustamisen tavoite

Rautalammin kunnan kulttuuritoimen avustustoiminnan tehtävänä on edistää ja monipuolistaa paikkakunnan kulttuuritarjontaa, edesauttaa yhteistyötä sekä korostaa vapaan kansalaistoiminnan merkitystä. Avustustoiminnan yksi tärkeimmistä painopistealueista on lasten kulttuuritoiminnan tukeminen.

Avustusohjeet

 Kulttuuritoimen avusustoiminta on aina kohdennettua ja harkinnanvaraista. Avustuksia myönnetään kohdeavustuksina ja tappiontakauksina paikkakunnan kulttuurialan järjestöille ja -ryhmille kulttuuritapahtumien järjestämiseen, näyttelytoimintaan sekä taidekasvatuksen edistämiseen. Taiteen harrastajia tuetaan ensisijaisesti harrastajajärjestöjen ja -ryhmien toimintaedellytyksiä parantamalla. Erityistapauksissa voidaan myöntää tukea yksityiselle taiteen harrastajalle matka- tai koulutusavustuksena.

Avustuksia ei myönnetä:

  • Työskentelyapurahoina
  • Kalustohankintoihin
  • Yksittäisten opiskelijoiden ja ryhmien opinnäytetöiden tekemiseen
  • Opinto- ja virkistysmatkailuun

Hakemus on laadittava vapaa-aikatoimen hakemuslomakkeelle. Hakemuksesta tulee ilmetä hankkeen todelliset kustannukset ja tulo- ja menoarvio sekä toteuttamissuunnitelma.

Avustuksen käyttö

Avustus on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty ja hakemus on jätettävä aina ennen hankkeen toteuttamista.

Tiliselvitys on tehtävä kuukauden kuluessa hankkeen toteutumisesta, muutoin avustus voidaan katsoa rauenneeksi. Avustusta saaneiden rekisteröityjen yhdistysten ja yhteisöjen on sitouduttava toimittamaan pyydettäessä viimeisimmät tilinpäätöstietonsa kulttuuritoimistoon. Mikäli kohdeavustuksen saajana on ryhmä, joka ei ole kirjanpitovelvollinen, avustuksen käytöstä annettavaan tiliselvitykseen tulee liittää avustuksella katettujen menojen lasku- ja maksutositejäljennökset. Myönnettäessä kohdeavustusta ryhmälle voidaan ehdoksi asettaa, että maksatus tapahtuu vasta sen jälkeen kun menot on suoritettu ja asianmukainen selvitys jätetty kuukauden kuluessa avustettavasta tapahtumasta tai tilaisuudesta.

Tarkempia lisätietoja ja ohjeita antaa kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori

Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori

Petri Virta

040 480 4596

petri.virta@rautalampi.fi

Yksikkö

Hallinto, Kulttuuri ja vapaa-aika

Toimipaikka

Kunnanvirasto / kulttuuritoimisto
Kuopiontie 11
77700 Rautalampi

Hae avustusta!

Hakuaika päättyy sunnuntaina 31.3.2019 klo 23.59. Sama toimija voi hakea useampaa avustusta (kulttuuri-,nuoriso- tai liikunta-avustus), mutta saada enintään yhden avustuksen. Avustusta haetaan lomakkeella, jonka voi tulostaa alla olevasta linkistä tai noutaa kunnanvirastosta tai kirjastosta. Lomakkeet toimitetaan kulttuuritoimistoon, os. Rautalammin kunta / kulttuuritoimi, Rautalammintie 4, 77700 Rautalampi tai allekirjoitettuina ja skannattuina sähköisesti osoitteeseen  petri.virta@rautalampi.fi.

Hakemuslomakkeen voit tulostaa tästä:

Lisätietoja nuoriso- ja liikunta-avustuksista

Lisätietoja nuoriso- ja liikunta-avustuksista löytyy sivulta: https://www.rautalampi.fi/palvelut/liikunta-nuoriso-ja-vapaa-ajan-palvelut/avustukset/