Lahjoitukset

Aineistolahjoitukset

Kirjasto ottaa vastaan sellaisia hyväkuntoisia lahjoituksia, joilla katsotaan olevan käyttöä kirjastossa. Lahjoitetun aineiston tulee täyttää kirjaston yleiset valintaperiaatteet. Lahjoituksia käsitellään samoilla kokoelmanhoidollisilla periaatteilla kuin kokoelmia yleensä.

Kirjasto voi ottaa vastaan lahjoituksia sillä ehdolla, että aineisto on kirjaston omaisuutta lahjoituksen jälkeen ja kirjasto voi päättää, otetaanko se kokoelmiin vai ei. Kirjasto päättää lahjoitusaineiston sijoituspaikasta. Lahjoituksista osa päätyy kirjaston kokoelmaan, osa valtakunnalliseen varastokirjastoon ja osa poistomyyntiin.
Lahjoituksia ei pystytä sijoittamaan erityiskokoelmiin. Lahjoitettava aineisto tulee toimittaa kirjastoon. Kirjasto ei voi käydä lahjoittajan luona arvioimassa tai valitsemassa aineistoa.

Kappalekohtaisten tekijänoikeusmaksujen takia kirjasto ei voi ottaa vastaan kuvatallenteita (videokasetteja, dvd-videolevyjä tai blu-ray-levyjä) tai cd-rom-levyjä.
Suuremmat lahjoitukset otetaan vastaan vain etukäteen sopimalla.

Rahalahjoitukset

Rahalahjoitukset voi osoittaa suoraan Osuuspankin tilille FI04 5389 0720 0004 54.
Tekstikentässä tulee olla maininta ”Lahjoitus kirjastolle”.
Lahjoituksen voi osoittaa johonkin tiettyyn tarkoitukseen tai yleislahjoituksena, jolloin kirjasto päättää itse, kuinka lahjoitus kohdennetaan.

Lisätietoja:

Kirjastonjohtaja

Seija Österberg

040 178 7004

seija.osterberg@rautalampi.fi

Yksikkö

Kirjasto

Toimipaikka

Kirjasto