Kerkonjoen matonpesupaikalla häiriöitä vedentulossa.

Kerkonjoen matonpesupaikalla on ollut viikonloppuna häiriöitä vedentulossa. Häiriö on aiheutunut vesipumpun rikkoutumisesta. Vikaa ollaan korjaamassa. Pesupaikan avaamisesta tiedotetaan.

Tekninen osasto

Lisää ajankohtaisia

Kunnanhallitus on 20.5.2019 § 126 määrännyt maankäyttö- ja rakennuslain 201§:n nojalla, että Rautalammin kirkonkylän osayleiskaava tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman kaava-alueen siltä osalta, johon valitus/oikaisuvaatimus ei kohdistu. Rautalammin keskustan yleiskaava 2030 tulee voimaa...