Pohjois-Savon tutoropettajaverkosto

Rautalampi on mukana Pohjois-Savon tutoropettajaverkostossa. Kyseessä on opetushallituksen rahoittaman hanke, jonka tavoitteena on varmistaa, että hanketoimijoiden kaikille kouluille nimetään tutoropettaja ja heille organisoidaan koulutusta, jolla tutoropettajille huolehditaan riittävät ja tarpeisiin vastaavat ajanmukaiset pedagogiset ja digitaaliset taidot ohjata koulunsa opettajia. Koulutusten tavoitteena on myös tutoropettajien vuorovaikutustaitojen ja vertaiskouluttajaosaamisen kehittäminen.

Toisena tavoitteena on kehittää alueen koulujen toimintakulttuuria yhteisöllisemmäksi ja näin luoda edellytyksiä laadukkaalle tutoropettajatoiminnalle ja osaamisen kehittämiselle sekä levittämiselle.

Hankkeessa hyödynnetään yhteistyökuntien sekä Kuopion tutor-mentoropettajamalliatvt-sivustoa ja hankekokemuksia. Tavoitteena on luoda erikokoisia kuntia hyvin palveleva tutoropettajamalli ja kannustaa alueen tutoropettajia verkostoitumaan sekä jakamaan kokemuksiaan ja hyviä käytänteitään alueelliselle yhteiselle verkkoalustalle.

Hankkeeseen osallistuvat seuraavat kunnat:
Iisalmi, Kaavi, Keitele, Kiuruvesi, Kuopio, Lapinlahti, Leppävirta, Pielavesi, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Vesanto ja Vieremä.

Digituutoreita

Rautalammilta mukana ovat opettajat Katri Jalkanen, Mika Koukkari, Juho Pahajoki, Liisa Paakkunainen ja Riikka Vahteala.