Kerkonjoen koulun 2-3 luokat

Läksyt

Merkitään kirjaan ruksilla!

 

Ajankohtaista

 

 

 

 

Lukujärjestys:

                     ma             ti               ke             to               pe

8-8.45        ai                ai                ai               ai              ue/ai 3

9-9.45        ma             en               ma          ai/ku            ym

10.15-11     ku               ma              li            en/ma          ai/ue3

11.15-12      ks              ym              li            ai/en            li

12.15-13     ks               yh              mu         ymp 3lk

13-13.45