Lasten ja nuorten päihde- ja mielenterveystyö

Varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisy ovat tärkeässä roolissa.

Ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö (EPT-työ) on päihteiden aiheuttamien haittojen ennaltaehkäisyä ja vähentämistä. Työn tavoitteena on vähentää päihteiden kysyntää, saatavuutta, tarjontaa ja päihdehaittoja sekä edistää terveyttä, turvallisuutta, mielen terveyttä ja hyvinvointia. Lain mukaan ehkäisevään päihdetyöhön kuuluu alkoholi-, tupakka-, huume- ja rahapelihaittojen ehkäisy. Lain tavoitteena on edistää terveyden ja hyvinvoinnin tasa-arvoa, varmistaa ehkäisevän päihdetyön edellytykset koko maassa sekä tukea erityisesti kuntia ja alueita kehittämään ehkäisevää päihdetyötä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) vastaa valtakunnallisesti ehkäisevän päihdetyön koordinoinnista ja ohjauksesta.

Ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö Rautalammilla

Rautalammin kunnassa ehkäisevää päihdetyötä (EPT-työ) valvoo ja toteuttaa kunnan johtoryhmä, johon kuuluvat: kunnanjohtaja, hallintojohtaja, perusturvajohtaja, sivistysjohtaja, elinkeinoasiamies sekä tekninen johtaja. Yhdyshenkilönä toimii etsivä nuorisotyöntekijä, joka toimii yhdessä monialaisen työryhmän kanssa.

Ehkäisevää päihde- ja mielenterveystyötä tehdään jokaisessa ikäryhmässä vauvasta vaariin. Varhaiskasvatuksen puolella EPT-työ toteutuu yhteistyössä perusterveydenhuollon, neuvolan ja varhaiskasvatuksen välillä. Varhaiskasvatuksessa EPT-työn työvälineinä toimivat mm. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ja Lapset puheeksi -menetelmä.

Koulutoimella päihde- ja mielenterveyskasvatus on osa oppilaitosten ehkäisevää ja korjaavaa päihdetyötä. Päihde- ja mielenterveyskasvatuksen ohella tärkeitä ovat oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut, yhteistyö kotien kanssa ja koko oppimisympäristön muokkaaminen turvallisemmaksi ja paremmin nuorten kasvua tukevaksi.

Terveysosaamista koskevan opetuksen sekä oppilas- ja opiskelijahuollon toiminnan tavoitteet on sisällytetty opetussuunnitelmaan. Se varmistaa, että kaikilla lapsilla ja nuorilla on oppilaitoksesta ja paikkakunnasta riippumatta mahdollisuus saada yhdenvertaista, terveyttä koskevaa opetusta sekä tukea kasvuun ja kehitykseen.

Nuorisotoimi toteuttaa ehkäisevää päihde- ja mielenterveystyötä mm. järjestämällä toimintaa valtakunnallisella EPT-viikolla (viikko 45) ja mielenterveysviikolla (viikko 47), tuomalla aiheeseen liittyviä teemoja esille nuorten vapaa-ajan ja koulutoimien tapahtumissa (nuorisotilat, koulukahvit, teemapäivät, koulutukset ja tutustumispäivät) sekä järjestämällä yleisölle avoimia “Koko Kylä Kasvattaa” -tapahtumia.