Hulevesitulvariskien alustavan arvioinnin tarkistaminen

Hulevesitulvariskien alustavan arvioinnin tarkistaminen

Tulvariskilain (620/2010, 20 §) mukaan tulvariskien alustava arviointi ja merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen tarkistetaan tarpeellisin osin kuuden vuoden välein. Hulevesitulvariskien alustava arviointi tehdään toteutuneista tulvista sekä ilmaston ja vesiolojen kehittymisestä saatavissa olevien tietojen perusteella ottaen huomioon myös ilmaston muuttuminen pitkällä aikavälillä.
Hulevedellä tarkoitetaan taajaan rakennetulla alueella maan pinnalle tai muille vastaaville pinnoille kertyvää sade- tai sulamisvettä. Hulevesiä johdetaan pääasiassa verkostossa, johon kuuluvat muun muassa ojat ja hulevesi- tai sekaviemärit.
Alustavan arvioinnin perusteella Rautalammin kunnan päätösehdotus on, ettei kunnan alueella ole tulvariskilain 8§ mukaisia merkittäviä tulvariskikohteita.


Tulvariskin merkittävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon tulvan todennäköisyys sekä seuraavat tulvasta mahdollisesti aiheutuvat yleiseltä kannalta katsoen vahingolliset seuraukset:
1) vahingollinen seuraus ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle;
2) välttämättömyyspalvelun, kuten vesihuollon, energiahuollon, tietoliikenteen, tieliikenteen tai muun vastaavan toiminnan, pitkäaikainen keskeytyminen;
3) yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja turvaavan taloudellisen toiminnan pitkäaikainen keskeytyminen;
4) pitkäkestoinen tai laaja-alainen vahingollinen seuraus ympäristölle; tai
5) korjaamaton vahingollinen seuraus kulttuuriperinnölle.
Tulvariskin merkittävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon myös alueelliset ja paikalliset olosuhteet.

Kunnan jäsenille ja osallisilla on tilaisuus esittää mielipiteensä Rautalammin hulevesitulvariski -alueista ja päätösehdotuksesta. Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa 12.2.2019 mennessä osoitteeseen:

Rautalammin kunta
Kuopiontie 11
77700 Rautalampi
tai sähköisesti osoitteeseen antti.tuppura@rautalampi.fi

 

kuulutus tulvariskialueet

hulevesitulvariski kartta

Lisää ajankohtaisia

TIEDOTE JÄÄLADUISTA:   Valitettavasti keliolosuhteet ovat pitkittäneet jäälatujen kunnostusta. Jäät ovat paikoitellen hyvin heikot ja runsas lumentulo aiheuttaa veden nousemisen jäälle. Raskaalla kalustolla on aivan mahdotonta liikkua turvallisesti jääalueilla. Latujen kunnostus aloitetaan heti, kun se on turvallista. Hiihtämään pääsee maastoladuille Matti Lohen koulu – Korhola – Niemelän ranta sekä Latsinmäen kuntopoluille. Korholan maastolatuja kunnostetaan tiheämmin […]

Hulevesitulvariskien alustavan arvioinnin tarkistaminen Tulvariskilain (620/2010, 20 §) mukaan tulvariskien alustava arviointi ja merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen tarkistetaan tarpeellisin osin kuuden vuoden välein. Hulevesitulvariskien alustava arviointi tehdään toteutuneista tulvista sekä ilmaston ja vesiolojen kehittymisestä saatavissa olevien tietojen perusteella ottaen huomioon myös ilmaston muuttuminen pitkällä aikavälillä. Hulevedellä tarkoitetaan taajaan rakennetulla alueella maan pinnalle tai muille vastaaville pinnoille […]

Rautalammin kunnanviraston yhteispalvelupisteessä on julkisesti nähtävänä 7.1.2019 – 6.2.2019 välisenä aikana seuraavat vireillä olevat lupahakemukset: Maa-aines ja ympäristölupa: Maanrakennus Jari Hämäläinen hakee ympäristölupaa kallioaineksen louhintaan ja murskaukseen sekä maa-aineslupaa maa-ainesten ottoon tilalla Mujumäki Rn:o 14:5. Tila sijaitsee Rautalammin kunnan Kerkonjoensuun kylässä Palvalahdentien läheisyydessä. Maa-ainesten kokonaisottomäärä on 75 000 k-m3 ja ottamisaika 10 vuotta. Ottamisalueen pinta-ala […]