Europarlamenttivaalien äänestysaktiivisuus nousi Rautalammilla

Vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa 1016 rautalampilaista antoi äänensä. Näin paikkakunnan äänestysprosentiksi tulee 39%.  Äänistä 501 annettiin ennakkoäänestyksessä ja 512 varsinaisena vaalipäivänä.

Rautalammin äänestysprosentti on alle valtakunnallisen keskiarvon (42%), mutta yli vaalipiirin keskiarvon (36,4%).Verrattuna edellisiin, vuoden 2014 eurovaaleihin nähden äänestysaktiivisuus nousi merkittävästi, sillä vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa rautalampilaisista äänesti vain 35,1%.

Tarkemmat tiedot äänestyskäyttäytymisestä Rautalammilla voit katsoa Oikeusministeriön vaalitietopalvelusta: https://tulospalvelu.vaalit.fi/EPV-2019/fi/kutulos_686.html

Lisää ajankohtaisia

Kunnanhallitus on 20.5.2019 § 126 määrännyt maankäyttö- ja rakennuslain 201§:n nojalla, että Rautalammin kirkonkylän osayleiskaava tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman kaava-alueen siltä osalta, johon valitus/oikaisuvaatimus ei kohdistu. Rautalammin keskustan yleiskaava 2030 tulee voimaa...