Elinkeinoasiamies vaihtuu

Rautalammin elinkeinoasiamies vaihtuu; nykyinen viranhaltija Pekka Kilpimaa on ilmoittanut SavoGrow Oy:lle ja Rautalammin kunnalle irtisanoutuvansa elinkeinoasiamiehen tehtävistä 1.9.2016 lukien.

Kunnanhallitus päätti merkitä irtisanoutumisen tietoonsa saatetuksi. Samalla kunnanhallitus esittää Savogrow:n hallitukselle, että elinkeinoasiamiehen toimi täytetään määräaikaisena vuoden 2017 loppuun saakka, koska kuntasektorille on tulossa sote- ja maakuntauudistuksen johdosta merkittäviä kunnan rakenteita ja toimintoja koskevia muutoksia, joihin on varauduttava. -jh

Lisää ajankohtaisia

Kunnanhallitus on 20.5.2019 § 126 määrännyt maankäyttö- ja rakennuslain 201§:n nojalla, että Rautalammin kirkonkylän osayleiskaava tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman kaava-alueen siltä osalta, johon valitus/oikaisuvaatimus ei kohdistu. Rautalammin keskustan yleiskaava 2030 tulee voimaa...