Rautalammin perhekeskus on lapsiperheitä varten luotu palvelukokonaisuus

Kuntakolumni 4.2.2021 — 14:58

Mistä puhutaan, kun puhutaan perhekeskuspalveluista ja niiden kehittämisestä?

Rautalammin jo olemassa olevat lapsiperheiden palvelut on sovitettu toimimaan entistä paremmin yhdessä ja niin, että perheiden oma rooli asioiden käsittelyssä on olennaista. Jatkossa toimitaan ns.`yhden luukun` periaatteella, palvelut on helppo löytää ja niihin on helppo tulla. Perhekeskus tarjoaa apua ja tukea lapsen ja perheen tilanteeseen juuri silloin, kun sitä tarvitaan.

Rautalammin perhekeskuspalveluihin kuuluvat äitiys- ja lastenneuvola, varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus, lukio, nuorisotyö, perheneuvola, sosiaalityö, perhetyö, mielenterveysneuvola, avohuollon ohjaus, pakolaistyö, terveyspalvelut sekä järjestöjen ja seurakunnan lapsiperheille järjestämä toiminta.Nämä perustason palvelut on sovitettu joustavasti yhteen erityistason ja vaativan erityistason tason kanssa.

Hyvinvoinnin perusta on arjessa, lasten ja perheiden omissa sosiaalisissa verkostoissa ja ympäristöissä. Lapsi voi hyvin, kun perhe voi hyvin ja arki toimii. Perhekeskustyö keskittyy näiden asioiden vahvistamiseen. Se kulkee rinnalla, ennaltaehkäisee ja auttaa.Rautalammin perhekeskuksen keskeisiksi kehittämiskohteiksi on nostettu Turvalliset ihmissuhteet, Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki sekä Eroauttaminen. Perhekeskuksen palvelut ja käytetyt menetelmät tulevat olla käytössä viimeistään vuoden 2022 loppuun mennessä.

Uutena toimintamuotona aloitti viime syksynä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen lasten ja perheiden tueksi luotu perhekeskustiimi. Siihen kuuluu osa edellä mainituista toimijoista, jotka kokoontuvat kutsuttuina perheen tueksi. Perhekeskustiimimallin on jatkossa tarkoitus laajentua koskemaan myös perusopetusikäisiä lapsia ja heidän perheitään. Periaatteena on, että asiat pyritään ratkaisemaan lähellä, yhdessä perheen kanssa. Rautalammin perhekeskustiimin toiminta on hyvä esimerkki nopean ja vaikuttavan avun saamisenmallista. https://www.rautalampi.fi/wp-content/uploads/2020/09/Perhekeskustiimi-info.pdf

Perhekeskuksen toiminta painottuu ennaltaehkäisyyn. Pienten huolien ei välttämättä tarvitsee kasvaa suuriksi, kun asiat otetaan ajoissa puheisiin. Joskus voiriittää yksi keskustelu, joskus mukaan tarvitaan useampia ammattilaisia.

Perhekeskuksen tärkeä toimintaperiaate on vertaistoiminnan ja yhteisöllisyyden edistäminen. Kohtaamispaikkoina toimivat muun muassa nuorisotilat, kirjasto, varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion vanhempaintapaamiset ja teemaillat, seurakunnan perhekerhot, seurojen toiminta jne. Ne mahdollistavat, että lapset tapaavat ikäisiään ja huoltajat samassa elämäntilanteessa olevia vertaisiaan luontevalla tavalla. Vanhemmuus vahvistuu vertaiskokemusten jakamisen ja omaa lasta koskevan ymmärryksen syvenemisen myötä.

Rautalammilla on otettu ja tullaan ottamaan käyttöön asiakaslähtöisiä toimintamalleja ja – menetelmiä. Toimiva perhe, Lapset puheeksi -menetelmä, Vahvuutta vanhemmuuteen ja eroryhmät jo toimivat. Esittelyt näistä löytyvät kunnan Palvelut lapsiperheille –nettisivuilta. Siellä tiedotetaan myös tulevista menetelmistä.

Lasten ja perheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kantaa pitkälle, toivon mukaan tyytyväiseen aikuisuuteen ja onnelliseen vanhuuteen. Tähän työhön ja sen kehittämiseen tarvitaan meitä kaikkia iästä riippumatta. Toimijat tarvitsevat ajatuksia, mielipiteitä, palautetta, jne., miten entistä paremmin voidaan lisätä hyvinvointia ja ehkäistä pulmien syntymistä. Kerro, mikä juuri sinun lastasi ja perhettäsi tukee ja auttaa ja miten itse haluat osallistua kehittämistyöhön.

Kunnan nettisivuilta löytyy teemallisia blogikirjoituksia, tietoa perhekeskustyön kehittämisestä sekä erilaisista tapahtumista. Jatkossa myös muita viestikanavia otetaan käyttöön.

Uutta on sähköinen Yhteydenottokanava lapsiperheille ja nuorille: https://www.rautalampi.fi/kasvatus-ja-koulutus/palvelut-lapsiperheille/yhteydenottokanava-lapsiperheille-ja-nuorille/

Tiedot perhekeskuksen palveluista ja niihin ohjautumisesta löytyvät kaikilta sen toimijoilta sekä kunnan nettisivuilta: https://www.rautalampi.fi/kasvatus-ja-koulutus/palvelut-lapsiperheille/.

  `Koko kylä kasvattaa` -ajatus kertoo välittämisen kulttuurista, mitä perhekeskustyökin vahvistaa.

« Uutishuone