Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys on laadittu edesauttamaan sekä helpottamaan kuntalaisen ja vapaa-ajan asukkaan rakennushankkeita.

Rautalammin kunnassa on voimassa rakennusjärjestys, jota tulee noudattaa.  Rakennusjärjestyksen määräykset täydentävät maankäyttö- ja rakennuslakia ja -asetusta sekä voimassa olevia asemakaavoja. Laki, asetus, oikeusvaikutteinen yleiskaava,
asemakaava sekä Suomenrakentamismääräys kokoelma menevät rakennusjärjestyksen edelle.

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen on ympäristölautakunta.Sen alaisena toimii rakennustarkastaja.Päätösvallan siirtämisestä on määrätty johtosäännössä.

Lisätietoja