Arttu Matilainen rakennustarkastajaksi

Arttu Matilainen on valittu Rautalammin kunnan rakennustarkastajan & kunnan rakennusmestarin virkaan. Tekninen johtaja Antti Tuppura mainitsee päätöksessään, että Matilaisen valinta perustuu kokonaisarvioon  koulutuksesta, työkokemuksesta ja henkilökohtaisista ominaisuuksista. Lisäksi Arttu Maitilaisen vahvuudeksi katsottiin mm. palveluhenkisyys, ict-taidot, korjausrakentamisosaaminen sekä hyvä motivaatio itsensä ja työn kehittämiseen.

Virkaa haki kuusi henkilöä, joista neljää haastateltiin. Haastattelutyöryhmä esitti yksimielisesti Matilaista valittavaksi virkaan. Matilainen aloittaa tehtävässään maanantaina 15.4.2019

Lisää ajankohtaisia

Kunnanhallitus on 20.5.2019 § 126 määrännyt maankäyttö- ja rakennuslain 201§:n nojalla, että Rautalammin kirkonkylän osayleiskaava tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman kaava-alueen siltä osalta, johon valitus/oikaisuvaatimus ei kohdistu. Rautalammin keskustan yleiskaava 2030 tulee voimaa...