Ammatillinen koulutus alkaa Rautalammilla Duuni edellä-hankkeen vauhdittamana

Ammatillisen perustutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen on jatkossa mahdollista myös Rautalammilla.  Nyt alkavat koulutukset tähtäävät nimenomaan tutkinnon hankkimiseen. Opinnot on mahdollista suorittaa päätoimisena työssäoppimiseen painottuvana opiskeluna (mm. mahdollisuus opintotukeen)työn ohessa tai työvoimakoulutuksena 

Työnhakijalle ammatillisen peruskoulutuksen hankkiminen parantaa merkittävästi mahdollisuuksia työllistyä kotiseudun yrityksiin. 

Työssä oleville koulutus mahdollistaa nykyisen ammattitaidon lisäämisen ja päivittämisen tai kouluttautumisen kokonaan uudelle alalle. 

Yrityksille tämä on erinomainen mahdollisuuden saada uutta ammattitaitoista henkilökuntaa esimerkiksi eläkkeelle jäävien työntekijöiden tilalle tai lisätä nykyisten työntekijöiden ammattipätevyyttä.

Alkuvaiheessa tarjolla on koulutusta seuraavilta aloilta: 

  • Matkailu- ja ravitsemisala 
  • puhtaus- ja kiinteistöpalveluala 
  • Hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysala
  • Puuteollisuusala 
  • Puusepänteollisuusalat 
  • Tekstiili- ja muotiteollisuus 

Koulutusalojen suhteen kuunnellaan sekä opiskelijoiden että yritysten toiveita, joten kannattaa kertoa toiveensa myös yllä mainittujen alojen ulkopuolelta. Opintoja järjestetään pääasiallisesti pienryhmissä, mutta tietty kokonaisuus on mahdollista järjestää työelämäpainotteisesti jopa yksittäiselle opiskelijalle. Koulutuksen järjestäjänä toimii Savon ammattiopisto yhteistyössä Ingmanedun kanssa. Ammatillisen koulutuksen toimintamallia pilotoidaan nyt kaksivuotisen Duuni edellä-hankkeen avulla. Tarkoituksena on, että koulutusmahdollisuudet ovat Rautalammilla tarjolla myös hankkeen jälkeen. 

Jos olet kiinnostunut lisäämään ammatillista osaamistasi Rautalammilla tai tarjoamaan pidempikestoista työssäoppimispaikkaa opiskelijalle, ota rohkeasti yhteyttä.

Lisätiedot 

Marjo Hartikainen

040 158 8933

marjo.hartikainen@rautalampi.fi

Yksikkö

Hallinto-osasto

Toimipaikka

Kunnanvirasto

Lisää ajankohtaisia

Kunnanhallitus on 20.5.2019 § 126 määrännyt maankäyttö- ja rakennuslain 201§:n nojalla, että Rautalammin kirkonkylän osayleiskaava tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman kaava-alueen siltä osalta, johon valitus/oikaisuvaatimus ei kohdistu. Rautalammin keskustan yleiskaava 2030 tulee voimaa...