Ajankohtaista

Rautalammin kunnanhallitus korostaa kunnallisen itsehallinnon tärkeyttä. Hallituksen valmistelevasta lakimuutoksesta antamassaan lausunnossa kunnanhallitus toteaa, että tilanteet, joissa valtiovarainministeriöllä olisi oikeus asettaa selvityshenkilö tai selvitysryhmä selvittämään kunnan hallintoa, p...
Rautalammin kunnanhallitus toivoo, että kuntakeskukseen asennettaisiin liikennevalvontaa varten pysyvät nopeusvalvontalaitteet. Tätä varten kunta on varannut kuluvan vuoden talousarvioon määrärahan, jonka lisäksi kunnalla on valmius tukea taloudellisesti pysyvien nopeusvalvontalaitteiden asentamista...
Rautalammin kunta osallistuu kuntakohtaisen niin sanotus Waltti-kausilipun hinnan alentamiseen 15 prosentilla. Tästä koituvan kustannuksen maksaa kunta. Kysymys on Waltti-kortti -nimisestä seutulipusta, jonka osa alueen markkinaehtoisen liikenteen harjoittajista on ottamassa käyttöön reittiliikennel...
Rautalammin kunnanhallitus ei puolla nopeusrajoitusten asettamista Uitonsalmeen. Lausunnossaan ELY-keskukselle kunnanhallitus muistuttaa, että nopeuden laskeminen salmessa voi lisätä entisestään aallokon korkeutta ja samalla lisää myös pohjamudan irtoamista rannoille, koska niin sanotusta liukuvasta...
Kesällä starttasi Rautalammin kunnan ja Suonenjoen kaupungin yhteishanke.  Hankkeessa perustetaan alueelle yksi tai useampi työosuuskunta, jonka kautta yritykset ja yksityishenkilöt voivat ostaa osuuskunnan jäsenten tuottamia palveluja. Hankkeeseen etsitään Rautalammin ja Suonenjoen alueilta osuusku...
Uimahalli avaa ovensa jälleen käyttäjille torstaina 1.9. Huom! Uimahallin aukioloa on lisätty loka-marraskuun ajan lauantaisin klo 12-16 uintiajalla. Aukioloajat: Yleinen Ma klo 18.00 – 21.00 Ti  klo 17.30 – 21.00 Ke klo 17.30 – 21.00 Pe klo 17.30 – 21.00 La klo 12.00.- 16.00...
Rautalammilla halutaan parantaa liikenneturvallisuutta etenkin koulun läheisyydessä. Liikenneseurannasta voidaan päätellä, että koulun kohdalla liikenteen nopeus on liian suuri, jolloin nopeuksia tulisi hidastaa Nesteen kohdalle tultaessa rakenteellisilla toimenpiteillä. Liikenteen hidastaminen olis...
Rautalammin kunta kannattaa valtakunnallisten rekistereiden ja tietojärjestelmien toteuttamista opetustoimeen. Kunnanhallituksen mielestä ne hyödyttävät monia toimijoita ja sujuvoittavat ja nopeuttavat toimintaa. Kunnanhallitus kuitenkin huomauttaa, että rekistereiden valmisteluaika tulee tuottamaan...
Rautalammin kunta osallistuu ”Kiehtova maisema” -hankkeeseen projektisuunnitelman mukaisesti. Kunnanhallitus päätti asiasta maanantaisessa kokouksessaan yksimielisesti. Kunnan rahoitusosuus on kolmen vuoden ajalta 15 000 euroa. ”Kiehtova maisema”-hanke liittyy Etelä-Konneveden kansallispuiston kehit...
Kunnanhallituksen mielestä Rautalammilla ei ole tarvetta lisätä taksilupia. Tällä hetkellä alueella on henkilöautolupia 11 ja esteettömiä lupia kaksi. Kunnanhallitus ilmoitti kantansa Pohjois-Savon ELY-keskukselle, joka on käynnistänyt valmistelun taksilupien enimmäismääriä koskevan päätöksen laatim...