Ajankohtaista

Kunnanhallitus on myöntänyt vuoden 2017 avustukset seuraavasti: Peuran museosäätiö 45 000 euroa, Rautalammin Urheilijat, seuratyöntekijän palkkaukseen 30 000, Sotainvalidien ja veteraanien ja heidän leskien kotiaputoiminnan tukemiseen 12 000, Sotaveteraanien neuvottelukunta 3 000 (summasta erotetaan...
Rautalammin kunnan lähivuosien investoinnit ovat kunnan kokoon nähden mittavat. Ensi vuonna investointeihin on varattu liki 4 miljoonaa euroa ja vielä seuraavanakin vuonna investointeihin uppoaa liki 2,7 miljoonaa euroa. Kunnanjohtaja Risto Niemelän mukaan näinkin mittavat investoinnit ovat mahdolli...
Rautalammin kunnanvaltuusto hyväksyi ensi vuoden talousarvion vain vähäisin muutoksin. Lukuisat äänestykset toivat ensi vuodelle vain noin 12 000 euron lisäykset, jotka tulevat museolle ja urheiluseuran avustamiseen. Ensi vuoden suurin investointi kohdistuu Kerkonjoen koulun suunnitteluun ja perusko...
Rautalammin ensi vuoden talousarvio hyväksytään vuoden viimeisessä, 29.12. -kokouksessa. Talousarvioita on valmisteltu tietoisena siitä, että talouskasvu jatkuu hitaana. Samoin oletetaan, että verotulokertymä ja valtionosuudet tulevat vähenemään johtuen mm. kiky-sopimuksesta sekä valtion suunnittele...
Rautalammin kunta vastaanottaa ensi vuonna 12 uutta pakolaista. Asiasta päätti kunnanhallitus viime kokouksessaan. Kaikkiaan ELY-keskus oli varannut Rautalammille 20 pakolaista, mutta kahteentoista kunnanhallitus päätyi siksi, että kuluvana vuonna kunta on ylittänyt sovitun 20 pakolaisen kiintiön ka...
Rautalammin työterveyshuolto siirretään suoralla hankinnalla ensi kesän puoliväliin saakka Ylä-Savon Soten perustamalle Työterveyspalvelu Verso Oy:lle. Neuvotteluissa on ollut lähtökohtana se, että palvelutaso säilyy Rautalammilla saman tasoisena kuin se on ollut Soisalon työterveyden aikana. Suorah...
Rautalammin kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnanhallituksen esityksen, jolla kunta ostaa Tiitilän jakokunnan omistamasta Lehtosaaresta kuuden rakennuspaikan rakennusoikeudet, jotka siirretään Kettukankaan alueelle. Kauppahinta on 85 000 euroa. Tiitilän jakokunta omistaa Lehtosaaressa lisäksi kolme m...
Korpijärvi-Kirkonkylä, Kirkonkylä-Konnekoski-Törmälä sekä Konnekoski-Kierinniemi siirtoviemärilinjauksen lähialueen maanomistajille toimitettuun tiedotteeseen on tullut virheellinen puhelinnumero. Puhdistamonhoitaja Juha Paanasen tavoittaa numerosta 040 731 7315. TEKNINEN OSASTO
Rautalammin kunnanhallitus esittää valtuustolle, että opettajien, yritys- ja elinkeinopuolen sekä hallinnon edustajien sekä yrittäjäjärjestön ja oppilaiden laatima yrittäjyyskasvatusstrategia 2016-2019 hyväksytään. Kunnanhallitus esittää samalla, että konkreettisten toimenpiteiden vastuuhenkilöiksi ...
Kunnanhallitus päätti viime kokouksessaan käynnistää teknisen johtajan viran täyttämisprosessin ja julistaa avoimeksi Rautalammin kunnan teknisen johtajan viran 1.2. 2017 lukien. Teknisen johtajan vastuualueeseen kuuluu teknisen osaston johtaminen ja yhteistyö kunnan organisaation sisällä. Keskeisen...