Ajankohtaista

Rautalammin kunnanjohtaja Risto Niemelä jää eläkkeelle ensi vuoden helmikuusta lukien. Asiasta Niemelä ilmoitti kunnanhallitukselle jättäen samalla eronpyyntönsä. Käytännössä kunnanjohtaja jättää virkansa jo syyskuun alkupuolella pitämättömien lomien vuoksi. -jh  

Torstaina iltapäivällä saadun laboratoriotuloksen perusteella Liimattalansalmen samennuksen aiheuttajaksi varmistui syanobakteeri eli sinilevä. Mikäli sinilevää on vedessä selvästi havaittavissa, ei vettä tulisi käyttää löyly-, pesu- eikä talousvetenä eikä syötävien kasvien kasteluvetenä. Tällöin vedessä uimista on myös syytä välttää eikä leväpitoiseen veteen pidä päästää pieniä lapsia eikä kotieläimiä. Altistuminen sinilevämyrkyille voi aiheuttaa muun muassa pahoinvointia, oksentelua, päänsärkyä, […]

Liimattalansalmessa on havaittu runsasta leväkukintaa. Vesinäyte on toimitettu analysoitavaksi keskiviikkona 9.8. iltapäivällä. Laboratoriotulokset saadaan viikon sisällä. Uimista on suositeltavaa välttää Liimattalansalmessa. Liimattalansalmen vettä ei myöskään ole suositeltavaa käyttää löylyvetenä, eikä eläinten juomavetenä, ennenkuin leväkukinta on mennyt ohi. Rautalammin yleisillä uimarannoilla ei ole tehty havaintoja levistä. Terveystarkastaja ja Rautalammin kunnan tekninen osasto seuraavat tilannetta. Lisätietoja Antti […]

Rautalammin kunnan omistama Kiinteistö Oy Oikarilan teollisuushallit myy vuonna 2007 valmistunutta teollisuushallia Rautalammin Toholahdessa. Myynti-ilmoitus kokonaisuudessaan Toimitilat.fi -palvelussa Tarjoukset pyydetään jättämään 29.9.2017 kello 12.00 mennessä. Kuoreen merkintä ”TARJOUS HALLISTA”. Tarjoukset postitetaan osoitteella: Kiinteistö Oy Oikarilan teollisuushallit Kuopiontie 11 77700 Rautalampi Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä minkä tahansa saamistaan tarjouksista tai hylätä kaikki saadut tarjoukset. Näytöt pyydettäessä: toimitusjohtaja […]

Maatalousyhtymä Vatajantila Markkanen Simo ja Jussi hakevat ympäristölupaa Kerkonkosken kylässä osoitteessa Koipiniementie 1237 sijaitsevalle jo olemassa olevalle lietesäiliölle. Lupahakemus on nähtävillä Rautalammin kunnan yhteispalvelupisteessa viraston aukioloaikoina 2.8. – 1.9.2017 välisen ajan. Lupahakemuksen johdosta on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus muistutuksen tekemiseen sekä muilla henkilöillä ja yhteisöillä oikeus mielipiteen ilmaisuun. Muistutukset ja […]

Ensiapu ja kiireellinen hoito Suonenjoen terveysasemalla ma-pe klo 8-20, la ja su klo 8-18. Ajanvaraus puh.044 4131 216. Muuna aikana Kys yhteispäivystys, puh. 017 174 500. Hätätilanteissa hätäkeskus puh. 112. Omalääkärien ja –hoitajien vastaanotto Vain kiireelliset asiat hoidetaan heinäkuun aikana Suonenjoen terveysasemalla. Suonenjokelaisia palvellaan omahoitajien numeroissa, rautalampilaisia numerossa 044 4131255 tai jättämällä viesti omahoitajien numeroon. […]

Kunnanhallitus toivoo, että Rautalammilla taksilupien määriin ei tehtäisi muutoksia. Tällä hetkellä Rautalammin osalta taksilupien enimmäismäärä on kaksitoista, joista kymmenen on henkilöautolupaa ja kaksi esteetöntä lupaa. Vuonna 2016 lupia oli yhteensä kolmetoista. Kunnanhallitus antoi lausuntonsa ELY-keskukselle, jolle kuuluu taksiliikenteen valvonta. Taksilupien enimmäismääriä koskevan päätöksen tulee perustua ELY-keskuksen keräämiin tietoihin taksin kysynnän ja tarjonnan muutoksista sekä toimialan […]