Vapaa-ajan asukastoimikunta

Rautalammin vapaa-ajan asukkaiden toimikunta VASTA on vuonna 2005 perustettu mökkiläistoimikunta. Toimikunta toimii kunnanhallituksen alaisena ja siinä on kymmenen jäsentä, joista seitsemän jäsentä valitaan vaaleilla ja kolme jäsentä valitsee kunta. Toimikunnan jäsenten vaaleihin voi osallistua Rautalammilla vapaa-ajan asunnon omistavat, mutta muualla kuin kunnassa asuvat vapaa-ajan asunnon omistajat. Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kutsuu kunnan viranhaltijoista sihteerin.

Tehtävät

 • toimia kunnassa vapaa-ajan asunnon asukkaiden
  ja omistajien edunvalvojana
 •  laatia aloitteita ja tehdä esityksiä kesäasukkaiden
  viihtyisyyden lisäämiseksi
 • antaa lausuntoja vapaa-ajan asukkaiden maankäyttöön
  ja ympäristön viihtyisyyteen ja virkistyskäyttöön
  liittyvissä kysymyksissä
 • järjestää yhteistyössä vapaa-ajan asunnon asukkaiden,
  kuntalaisten, yrittäjien ja muiden yhteistyökumppanien
  kanssa erilaisia tapahtumia
 • tehdä Rautalampi tunnetuksi

Työsarka

VASTAn työn painopisteet perustuvat pääosin vuonna 2006 toteutettuun kyselyyn,
joka kohdistettiin vapaa-ajan asukkaille. Vastausten perusteella valittiin tärkeimmiksi kehityskohteiksi:

 • vapaa-ajan asuntojen jätehuollon kehitys
 • palveluiden kehittäminen
 • vapaa-ajan asukkaiden tarpeiden mukaisten tavaravalikoimien
  saaminen pt-myymälöihin ja puhelinpalvelu
 • kotipalvelua kunnalta
 • tuottajatorien toiminnan kehitys
 • mökkiläisten kesätreffien kehittäminen
 • laajakaista kesäasukkaille
 • tiedottamisen ja viestinnän kehitys

Palveluiden kehityksessä on asukaskyselyn tulokset toimitettu
eri yrittäjille ja kauppoihin. Samoin on järjestetty tapaamisia eri palvelutarjoajien kanssa.

Tiedotuksen ja viestinnän kehittämisessä olemme olleet yhteydessä eri paikallislehtiin ja keskustelleet mahdollisuudesta järjestää edulliset lehtitilaukset kesäasukkaille ja omaa palstaa tälle kohderyhmälle. Lisäksi osallistumme kesätapahtumaan ja erilaisten teematalkoiden/-palaverien suunnitteluun ja järjestelyihin.

VASTA ottaa vastaan enemmän kuin mielellään palautetta ja varsinkin uusia konkreettisia ehdotuksia kesäasukkaiden asioiden ajamiseksi.

Jäsenet

Kari Paananen (pj.)    kari.k.paananen(at)gmail.com 040-5034892
Juho Pahajoki (vpj.)    jupahajo(at)gmail.com 050-4119269
Lauri Hintikka    lauri.hintikka(at)percussio.fi 050-5117471
Eero Rantala    eero.rantala(at)entendu.inet.fi
Anssi Rekula    anssi.rekula(at)gmail.com
Hannes Rossi    hannes.rossi(at)suomi24.fi 050-3509565
Pekka Vesa    pekka.vesa(at)kolumbus.fi
Tiina Laitinen    tinde.laitinen(at)gmail.com
Pirkko Annala (siht.) pirkko.annala(at)rautalampi.fi 040-565 4245
Sari Hintikka-Varis    sari.hintikka-varis(at)pp1.netsor.fi 045-5963342