Työttömyys laski hieman

Työttömien määrä oli Rautalammilla vähentynyt vuoden 2016 huhtikuusta 27 henkilöllä. Pitkäaikaistyöttömiä oli 36 ja yli 50-vuotiaita työttömiä oli 72.  Alle 25-vuotiaiden määrä on ollut huhtikuussa 2017 yhteensä 9 henkilöä. Vammaisten ja pitkäaikaissairaitten määrä oli 21. Avoimia työpaikkoja oli 11.

Tilastollisesti Rautalammin työttömyysaste oli 12,0 prosenttia kun Pohjois-Savossa työttömyyden keskiarvo oli 12,4 prosenttia. Työllisyyden hoitoon kunta on varannut vuoden 2017 budjetissa yhteensä lähes 300 000 euroa, josta on käytetty huhtikuun loppuun mennessä yhteensä 75 000 euroa. jh

Lisää ajankohtaisia

Kunnanhallitus on nimennyt kunnanjohtaja Risto Niemelän Pohjois-Savon maakuntauudistuksen väliaikaishallintoon Rautalammin edustajaksi. Hänen varalle valittiin perusturvajohtaja Kirsi Solmari. Valintaan vaikutti Pohjois-Savon liitolta tullut pyyntö, että väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsen valittaisiin organisaatioiden viranhaltijoista, joilla on hyvä asiantuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta. Henkilövalinnan lisäksi kunnanhallitus päätti muistuttaa Pohjois-Savon liittoa vaatimuksestaan, että jokainen kunta saisi edustuksen väliaikaishallinnossa. Rautalampi on perustellut […]

Rautalammin kunta hankkii käyttöönsä aurinkosähköjärjestelmän ja ajoneuvojen pikalatauslaitejärjestelmän asennuksineen Savon Voima Oy:ltä. Kaikkiaan hankkeen arvioidaan maksavan noin 75 000 euroa. Samalla kunnanhallitus hyväksyi Joni-Matti Kuikan lisäyksen, että kunta kartoittaa vielä Osuuspankin sähköajoneuvojen latauspiste -hankeen mahdolliset vaikutukset kunnan hankintaan sekä harkitsee vielä eri paikkavaihtoehtoja latauspisteelle.  Jos latauspiste hankitaan, kunnan ajoneuvokantaa siirretään tulevaisuudessa sähköautokantaan. -jh