Pöytäkirjat

Kunnanhallituksen pöytäkirja 22.5.2017

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 22.5.2017

Esityslista:

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjan tarkastajat
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Työterveyshuollon järjestäminen Rautalammilla tulevaisuudessa
Rakennustarkastaja-kunnanrakennusmestarin virka
Suunnittelija / projektipäällikkö
Työtä osuuskunnasta hankkeen projektipäällikkö
Vt. teknisen johtajan tehtäväkohtaisen palkan tarkistus
Palkkiosäännön tarkistaminen
Täyttölupa-anomus siivoojan toimen täyttämiseen
Etelä-Konneveden rantaosayleiskaava 2035
Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
Ilmoitusasiat
Pohjois-Savon väliaikaishallinnon jäsenten valinta 1.7.2017

Lataa pöytäkirja

Sivistyslautakunnan kokouspäytäkirja

Osasto: Sivistyslautakunta

Kokouspäivä: 15.5.2017

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 •  Pöytäkirjan tarkastajat
 • Tiedoksiannot
 • Rautalammin kunnallisten ulkoliikuntapaikkojen soidon suunnitelma ja kilpailutus
 • Luokanopettajan viran haettavaksi ilmoittaminen
 • Varhaiskasvatuksen erityisopettajan viran täyttäminen
 • Muutos opetussuunnitelman perusteisiin
 • Oppilaanohjaajan viran täyttäminen
 • Erityisen koulutustehtävän hakeminen lukiokoulutukseen
 • Laskujen hyväksymisoikeuden myöntäminen

Lataa pöytäkirja

Ympäristölautakunnan kokouspöytäkirja 11.5.2017

Osasto: Ympäristölautakunta

Kokouspäivä: 11.5.2017

Esityslista:

 • Päätöksen antaminen poikkeamishakemuksesta, joka koskee Rautalammin kylässä sijaitsevaa Niemelä-tilaa RN:o 23:4
 • Rakennusluvan myöntäminen nautakasvattamolle ja kuivalantalalle kiinteistölle Markkula RN:o 28:2 Vaajasalmen kylässä

Lataa pöytäkirja

Kunnanhallituksen pöytäkirja 8.5.2017

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 8.5.2017

Esityslista:

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjan tarkastajat
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Raportti lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilanteesta
Kokkatoiminnan auto
Konneveden Järvipelastajat ry:n avustushakemus
Tukesin varauspäätös
Valtuustoaloite digitalisaation ja sosiaalisen median tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämisestä
Henkilöiden nimeäminen parlamentaariseen työryhmään
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntakokous
Luontomatkailun investointihanke
Rautalammin kunnan pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat
Koulutustilaisuudet
Ilmoitusasiat
Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat

Lataa pöytäkirja

Perusturvalautakunnan esityslista

Osasto: Perusturvalautakunta

Kokouspäivä: 26.4.2017

Esityslista:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajat
Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta
Sosiaalihuoltolain mukaisten asunnonmuutostöiden avustusten myöntämisperusteet 1.5.2017 alkaen
Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien yksilöllisten kulje-tuspalveluiden myöntämisperusteet 1.5.2017 alkaen
Kokkatoiminnan auto
Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmän raportin perusteella laaditut toimenpide-ehdotukset
Kesäkuun kokouksen siirtäminen
Ilmoitusasiat
Viranhaltijoiden pöytäkirjat

 

Lataa pöytäkirja

Sivistyslautakunnan kokouspöytäkirja

Osasto: Sivistyslautakunta

Kokouspäivä: 19.4.2017

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastaja
 • Tiedoksiannot
 • Liikuntatoimen avustusmäärärahojen jako
 • Nuorisotoimen avustusmäärärahojen jako
 • Kulttuuritoimen avustusmäärärahojen jako
 • Rautalammin kunnankirjaston käyttösäännöt 1.5.2017-
 • Muutos perusopetuksen opetussuunnitelmaan, nivelvaiheen arviointi 2. ja 6.luokalla
 • Oppilaskuljetukset lukuvuonna 2017-2018
 • Vuorotteluvapaa / Merja Huuskonen
 • Varhaiskasvatuksen erityisopettajan viran täyttölupa-anomus 1.8.2017 lukien
 • Raportti lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilanteesta

 

Liite 1 KULTT AVUSTUSTEN HAKIJAT 2017

Liite 2 Käyttösäännöt kirjasto

Lataa pöytäkirja

Kunnanvaltuuston esityslista 25.4.2017

Osasto: Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä: 25.4.2017

Esityslista:

Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjan tarkastajat
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Rautalammin kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen
Kuntavaalien tulos

Lataa pöytäkirja

Kunnanhallituksen pöytäkirja 24.4.2017

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 24.4.2017

Esityslista:

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjan tarkastajat
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kuntavaalien tulos
Savon Energiaholding Oy:n hallintoneuvoston edustajan valintaeh-dotus
Sisäisen valvonnan ohjeet 2017
Lausuntopyyntö Ylä-Savon sote-kuntayhtymän hakemukseen perus-terveydenhuollon ympärivuorokautisen päivystyksen järjestämisestä.
Ilmoitusasiat
Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n anomus
Lausunto Varkauden kaupungin hakemuksesta perusterveydenhuol-lon ympärivuorokautisen päivystyksen järjestämisestä
Sote-selvitystyön aikataulun tarkistaminen
Varhaiskasvatuksen erityisopettajan viran täyttölupa-anomus 1.8. 2017 lukien
Pelastustoiminnan, ensihoidon ja ensivastetoiminnan järjestäminen maakunta- ja sote-ratkaisuissa Pohjois-Savossa ja Itä-Suomessa
Pohjois-Savon väliaikaishallinnon jäsenten valinta 1.7.2017

Lataa pöytäkirja