Pöytäkirjat

Sivistyslautakunnan kokouspöytäkirja

Osasto: Sivistyslautakunta

Kokouspäivä: 19.4.2017

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastaja
 • Tiedoksiannot
 • Liikuntatoimen avustusmäärärahojen jako
 • Nuorisotoimen avustusmäärärahojen jako
 • Kulttuuritoimen avustusmäärärahojen jako
 • Rautalammin kunnankirjaston käyttösäännöt 1.5.2017-
 • Muutos perusopetuksen opetussuunnitelmaan, nivelvaiheen arviointi 2. ja 6.luokalla
 • Oppilaskuljetukset lukuvuonna 2017-2018
 • Vuorotteluvapaa / Merja Huuskonen
 • Varhaiskasvatuksen erityisopettajan viran täyttölupa-anomus 1.8.2017 lukien
 • Raportti lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilanteesta

 

Liite 1 KULTT AVUSTUSTEN HAKIJAT 2017

Liite 2 Käyttösäännöt kirjasto

Lataa pöytäkirja

Kunnanvaltuuston esityslista 25.4.2017

Osasto: Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä: 25.4.2017

Esityslista:

Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjan tarkastajat
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Rautalammin kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen
Kuntavaalien tulos

Lataa pöytäkirja

Kunnanhallituksen esityslista 24.4.2017

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 24.4.2017

Esityslista:

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjan tarkastajat
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kuntavaalien tulos
Savon Energiaholding Oy:n hallintoneuvoston edustajan valintaehdotus
Sisäisen valvonnan ohjeet 2017
Lausuntopyyntö Ylä-Savon sote-kuntayhtymän hakemukseen perusterveydenhuollon
ympärivuorokautisen päivystyksen järjstämisestä.
Ilmoitusasiat

Lataa pöytäkirja

Kunnanhallituksen pöytäkirja 12.4.2017

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 12.4.2017

Esityslista:

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjan tarkastajat
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Teknisen johtajan viran vastaanottaminen 10.4.2017
Työnsuunnittelijan toimi
Rakennustarkastaja-kunnanrakennusmestarin virka
Ilmoitusasiat
Suunnittelijan/projektipäällikön määräaikainen tehtävä
Hallintovaliokunnan kirjallinen asiantuntijalausuntopyyntö hallituk-sen esityksestä: HE 15/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Varhaiskasvatuksen erityisopettajan viran täyttölupa-anomus 1.8. 2017 lukien

Lataa pöytäkirja

Kunnanhallituksen pöytäkirja 3.4.2017

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 3.4.2017

Esityslista:

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjan tarkastajat
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Pakolaisohjaajan valinta
Ilmoitusasiat
Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
Ehdotus laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista
Rautalammin Kehitys Oy:n asema ja rahoitusvaltuuksien laajentami-nen
Lausunto yksityistielakiluonnoksesta
Työtä osuuskunnasta hankkeelle projektipäällikkö
Mansikka ry:n esitys toimialueensa kunnille lisäkehyksen hakemi-sesta paikalliseen kehittämisstrategiaan 2014-2020
Rautalammin kunnan toimintakertomus 2016
Rautalammin kunnan tilinpäätös 2016
Sisä-Savon Kansalaisopiston 70-vuotisjuhlavuosi
Lausunto uuden kalatalousalueen muodostamiseen
Henkilöiden nimeäminen parlamentaariseen työryhmään

Lataa pöytäkirja

Sivistyslautakunnan kokouspöytäkirja 22.3.2017

Osasto: Sivistyslautakunta

Kokouspäivä: 22.3.2017

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  2
 • Pöytäkirjan tarkastaja  2
 • Tiedoksiannot 3
 • Sivistysosaston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016  4
 • Peruskoulujen ja lukion tuntikehys  5
 • Eron myöntäminen/ Leena Korhonen  6
 • Oppilaanohjauksen viran järjestelyt 7
 • Pienryhmän perustaminen Matti Lohen koululle  8
 • Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutos 1.3.2017 alkaen  9
 • Koulupsykologipalvelujen ostaminen  10

Lataa pöytäkirja

Kunnanhallituksen pöytäkirja 27.3.2017

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 27.3.2017

Esityslista:

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjan tarkastajat
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kunnan omistamien aravaosakehuoneistojen sekä vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrantarkistukset 1.5.2017
Kajakkivaraston sijoittaminen Hanhitaipaleen kalasatamaan / Etelä-Konneveden Luontopalvelut Oy
Piispantarkastus Rautalammin seurakunnassa
Maanvuokrasopimuksen hyväksyminen / Timo Puranen
Rautalammin kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen
Ilmoitusasiat
Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
Ohjaajan toimen täyttölupa Kokkatoiminnassa 1.8.2017 alkaen
Rautalammin kunnan toimintakertomus 2016
Rautalammin kunnan tilinpäätös 2016
Maakunta-, sote- ja valinnanvapausuudistukseen liittyen Rautalam-min kunnan sote-palveluiden tuottamisen vaihtoehtojen selvittämi-nen ja kilpailuttaminen

Lataa pöytäkirja

Perusturvaosaston pöytäkirja

Osasto: Perusturvalautakunta

Kokouspäivä: 22.3.2017

Esityslista:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pöytäkirjan tarkastajat

Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta

Ohjaajan toimen täyttölupa Kokkatoiminnassa 1.8.2017 alkaen

Perusturvaosaston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016

Ilmoitusasiat

Viranhaltijoiden pöytäkirjat

 

 

Lataa pöytäkirja