Valtuusto

Kunnanvaltuusto 2013—2016

 
Nimi Ammatti Puhelin Sähköposti Puolue
Kukkonen Jorma (pj.)  kirkkoherra  040-8188196  jormavkukkonen@luukku.com SDP
Louhikallio Tiina (I varapj.)  Varhaiskasvatusjohtaja  045-1394942  tiina.louhikallio@rautalampi.fi  KESK
Satuli Timo (II varapj.)  maanviljelijä  0400-896445  timo.satuli@luukku.com  PS
Annala Pirkko FM, suunnittelija  040-5654245  pirkko.annala1@luukku.com  KESK
Haukka Raija Kirjasto- ja laskentatoimen merkonomi  0400-459708  raija.haukka@rautalampi.fi  VAS
Herranen Tauno rehtori, FM  040-5838674  tauno.herranen@rautalampi.fi  SDP
Hintikka-Varis Sari DI, markkinointipäällikkö  045-6356804  sari.hintikka-varis@pp1.netsor.fi  KOK
Hirvonen Anu erikoislääkäri  050-3056515 anu.hirvonen@fimnet.fi  VIHR
Huuskonen Matti metsuri, eläkeläinen  0500-169613  KESK
Hänninen Jarmo  agronomi  0408651441   jarmo.hanninen@idekoop.fi  PS
Korhonen Sinikka kokki  040-5900573  sinikka.korhonen@pp1.netsor.fi  PS
Koukkari Mika opettaja  040-5822569  mika.koukkari@rautalampi.fi  KESK
Kuikka Joni-Matti yrittäjä  040-5640309  joni-matti.kuikka@kuikkatrans.fi  KESK
Laitinen Kari maanviljelijä, yrittäjä  0400-573876  kari.laitinen@pp1.netsor.fi  KESK
Mannila Kirsi toimitusjohtaja  0405426856  kirsi@salli.com  KESK
Pahajoki Juho opettaja  0504119269  jupahajo@gmail.com  KESK
Puranen Pentti rakennusmestari  040-8136100  pentti.puranen@suomi24.fi  PS
Räsänen Sami yrittäjä  040-5963342  sami@cadsam.fi  KD
Satuli Kaija ratkaisuasiantuntija, KTM  040-7446190  kaija.satuli@kela.fi  SDP
Weide Ari kokooja  0500-244938  ari.weide@rautalampi.fi  KESK
Vepsäläinen Matti myyntipäällikkö  0500-272063  matti.vepsalainen@kome.fi  KESK

Kokousajat

Rautalammin kunnanvaltuuston kokoukset pidetään siten, että kokousajankohdat ovat pääasiassa jokaisen kuukauden viimeisenä tiistaina. Kokoukset alkavat klo 19.00  Rautalammin kunnan valtuustosalissa, kunnanvirastossa.

Kunnanvaltuuston kokouksen pöytäkirja tarkistetaan jokaisen kokousta seuraavana perjantaina ja sen jälkeen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rautalammin kunnanvirastossa samana päivänä.

Pöytäkirjat

Kunnanvaltuuston esityslista 25.4.2017

Osasto: Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä: 25.4.2017

Esityslista:

Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjan tarkastajat
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Rautalammin kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen
Kuntavaalien tulos

Lataa pöytäkirja

Kunnanvaltuuston pöytäkirja 21.3.2017

Osasto: Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä: 21.3.2017

Esityslista:

Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjan tarkastajat
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Nykyisten sote-palvelutason ja palveluiden säilyttäminen lähipalveluina Rauta-lammilla ja sote-henkilöstön työpaikkojen säilyttäminen kunnassa
Konserniavustus Kiinteistö Oy Oikarilan teollisuushallit –yhtiölle
Valtuustoaloitteet 2016
Rautalammin kunnan lausunto maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvästä valin-nanvapautta koskevasta lakiluonnoksesta
Äänestysaluejako 15.10.2017 lukien

Lataa pöytäkirja

Kunnanvaltuuston pöytäkirja 28.2.2017

Osasto: Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä: 28.2.2017

Esityslista:

Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjan tarkastajat
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Teknisen johtajan vaali
Valtuustoaloitteet

Lataa pöytäkirja

Kunnanvaltuuston pöytäkirja 31.1.2017

Osasto: Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä: 31.1.2017

Esityslista:

Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Pöytäkirjan tarkastajat

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Talousarviolainojen ottovaltuuden myöntäminen kunnanhallitukselle

Raportti lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilanteesta

Lausunto jätepoliittisen ohjelman luonnoksesta

Tiedoksiannot

Lataa pöytäkirja

Kunnanvaltuuston pöytäkirja 29.12.2016

Osasto: Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä: 29.12.2016

Esityslista:

Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjan tarkastajat
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Taloussuunnitelma 2017-2020
Talousarvio 2017
Rautalammin kunnan yrittäjyyskasvatusstrategia 2016-2019

Lataa pöytäkirja

Kunnanvaltuuston pöytäkirja 20.12.2016

Osasto: Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä: 20.12.2016

Esityslista:

Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjan tarkastajat
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Työterveyshuollon järjestäminen Rautalammilla tulevaisuudessa
Vesilaitoksen eriyttäminen kunnan kirjanpidosta
Rakennusoikeuksien ostaminen Tiitilän jakokunnalta
Perusturvan talousarvion 2016 ylityslupa

Lataa pöytäkirja

Kunnanvaltuuston pöytäkirja 25.10.2016

Osasto: Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä: 25.10.2016

Esityslista:

Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjan tarkastajat
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkamista koskeva sopimus
Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.8.2016
Savon koulutuskuntayhtymän perussopimus 1.1.2017
Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2017
Kiinteistöveron määrääminen vuodelle 2017
Teknisen johtajan eronpyyntö virasta 1.2.2017 lukien
Vastaus kunnanvaltuustolle tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessaan
esittämiin havaintoihin
Lausunto sote-maakuntauudistusesityksestä ja siihen liittyvästä lakiluonnoskokoelmasta

 

 

 

Lataa pöytäkirja

Kunnanvaltuuston pöytäkirja 6.9.2016

Osasto: Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä: 6.9.2016

Esityslista:

Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjan tarkastajat
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Vuokra-asuntojen rakentamisen käynnistäminen 2016
Kuntakonserniin liittyvä kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden taloudellisen tarkastelun ja fuusiovalmistelun käynnistäminen varautumisena kuntaorganisaatiota koskeviin muutoksiin
Maa-alueen ostotarjous / Cadsam Ky
Perusturvan kotihoidon ja vanhuspalveluiden henkilöstön virkojen muuttaminen toimiksi
Kauppakirjaluonnoksen hyväksyminen / Rautalammin seurakunta
Evästyskeskustelu ajankohtaisista asioista

Lataa pöytäkirja

Kunnanvaltuuston pöytäkirja 7.6.2016

Osasto: Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä: 7.6.2016

Esityslista:

Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjan tarkastajat
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Vesihuollon toiminta-alueen muutos: Pakarila-Koipiniemen vesihuolto-
alueen jätevesihuollon järjestäminen
Valtuutettujen lukumäärä
Rautalammin vuoden 2015 tilinpäätös
Vuoden 2015 arviointikertomus
Savo-Pielisen jätelautakunnan päivitetty jätelautakuntasopimus ja johtosääntö

Lataa pöytäkirja

Kunnanvaltuuston pöytäkirja 26.4.2016

Osasto: Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä: 26.4.2016

Esityslista:

 • Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen
 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Rautalammin ratsastuskeskuksen vuokra, kunnossapitokustannukset sekä poistoaikojen muuttaminen
 • Pohjois-Savon liiton maakuntavaltuuston varajäsenen valinta
 • Talousarvion toteuma 1.1.-31.3.2016
 • Myönteisen oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen Rautalammille

Lataa pöytäkirja

Kunnanvaltuuston pöytäkirja 29.3.2016

Osasto: Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä: 29.3.2016

Esityslista:

 • Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen
 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Kunnanhallituksen täydentäminen
 • Hännilän ranta-asemakaava
 • Kierinniemen ranta-asemakaava
 • Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimuksen tarkistaminen
 • Konserniavustus Kiinteistö Oy Oikarilan teollisuushallit –yhtiölle
 • Valtuustoaloitteet 2015
 • Valtuustoaloitteet

Lataa pöytäkirja

Kunnanvaltuuston pöytäkirja 2.2.2016

Osasto: Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä: 2.2.2016

Esityslista:

 • Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen
 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimeenpanon valvonta kunnassa
 • Lausunnon antaminen itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen
 • askelmerkeiksi
 • Eron myöntäminen luottamustehtävistä / Anneli Jalkanen
 • Kunnanhallituksen puheenjohtajan valinta
 • Hallintojohtajan vaali

Lataa pöytäkirja

Kunnanvaltuuston pöytäkirja 8.12.2015

Osasto: Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä: 8.12.2015

Esityslista:

 • Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen
 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Rautalammin kunnan kotouttamisohjelma 2015
 • Loppuselvityksen vahvistaminen ja seutuyhtymän purkaminen / Sisä-Savon seu-tuyhtymä
 • Vesihuoltolaitoksen taksat vuodelle 2016
 • Rautalammin kunnan rakennusvalvonnan maksuperusteiden korotus
 • Edustajan valitseminen POSOTE-yhteistyöryhmään
 • Taloussuunnitelma 2016-2019
 • Vuoden 2016 talousarvio

Lataa pöytäkirja

Kunnanvaltuuston pöytäkirja 27.10.2015

Osasto: Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä: 27.10.2015

Esityslista:

 • Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen
 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • P&oumlouml;ytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Hallintojohtajan eronpyyntö virasta 30.11.2015 alkaen
 • Lupa kotouttamisjaoston alaisuudessa toimivien projekti- ja toimihenkilöiden valintaan
 • Ostotarjous maa-alueesta / KuikkaTrans Oy
 • Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kuninkaansaaressa tilan Länsiranta
 • RN:o 7:62 osalta
 • Koskenkorva RN:o 4:76 tilan ranta-asemakaava Ihalaiskylässä
 • Vastaus kunnanvaltuustolle tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessaan
 • esittämiin havaintoihin
 • Maa-alueiden ostaminen Anna-Liisa Vainikaiselta
 • Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2016
 • Kiinteistöveron määrääminen vuodelle 2016
 • Konserniavustuksen maksaminen Oikarilan teollisuushallit –yhtiölle
 • Perusturvan toimien ja virkojen muuttamiset
 • Muut asiat – valtuustoaloite

Lataa pöytäkirja

Kunnanvaltuuston pöytäkirja 25.8.2015

Osasto: Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä: 25.8.2015

Esityslista:

 • Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen
 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Määräalan kaupan purkaminen / Kiinteistö Oy Oikarilan Teollisuushallit
 • Kauppakirjan hyväksyminen teollisuushallitontista
 • Kotouttamisjaoston tehtävä ja jäsenet
 • Runkovesijohtojen ja –viemäreiden rakentaminen vesihuoltosuunnitelman mukaan

Lataa pöytäkirja

Kunnanvaltuuston pöytäkirja 7.7.2015

Osasto: Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä: 7.7.2015

Esityslista:

 • Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen
 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Valokuituverkon rakentaminen
 • Leikkipuiston rakentamisen lisämääräraha
 • Ilmoitusasiat

Lataa pöytäkirja

Kunnanvaltuuston pöytäkirja 16.6.2015

Osasto: Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä: 16.6.2015

Esityslista:

 • Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen
 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Talousarviolainojen ottovaltuuden myöntäminen kunnanhallitukselle
 • Rautalammin vuoden 204 tilinpäätös
 • Vuoden 2014 arviointikertomus
 • Sonkari-Kiesimä rantaosayleiskaavan muutos tilan Hujansaari (686-406-3-100) osalta
 • Kiintiöpakolaisten vastaanottaminen Rautalammille
 • Rivitalohankkeen toteutus Lassilanrannan alueelle
 • Sisä-Savon seutuyhtymän tilinpäätöksen 2014 hyväksyminen
 • KV:n 16.6.2015 §:n 35 tekemän kiintiöpakolaisten vastaanottamispäätöksen täytäntöönpano

Lataa pöytäkirja

Kunnanvaltuuston pöytäkirja 28.4.2015

Osasto: Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä: 28.4.2015

Esityslista:

 • Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen
 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Kirkonkylän vesihuollon toiminta-alueen laajennus
 • Päiväkodin johtajan viran muuttaminen vastaavan lastentarhanopettajan viraksi
 • Talousarviovertailu 1.1.-31.3.2015
 • Muut asiat

Lataa pöytäkirja

Kunnanvaltuuston pöytäkirja 31.3.2015

Osasto: Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä: 31.3.2015

Esityslista:

 • Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen
 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Valtuustoaloitteet 2014
 • Valokuituverkon rakentaminen
 • Valokuituverkon rakentamisen rahoittaminen
 • Muut asiat

Lataa pöytäkirja

Kunvaltuuston pöytäkirja 17.2.2015

Osasto: Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä: 17.2.2015

Esityslista:

 • Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen
 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Tiedoksiannot
 • Eron myöntäminen luottamustoimista Tero Räsäselle
 • Pelastustoimen perussopimus ja kuntien maksuosuuden määräytyminen
 • Perusturvan vastuualueen johtosääntö
 • Perussopimuksen valmistelun käynnistäminen maahanmuuttajien ottamiseksi
 • Valtuustoaloitteet

Lataa pöytäkirja

Kunnanvaltuuston pöytäkirja 16.12.2014

Osasto: Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä: 16.12.2014

Esityslista:

 • Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen
 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Vesimaksut 1.1.2015 alkaen
 • Taloussuunnitelma 2015-2018
 • Vuoden 2015 talousarvio
 • Selvityksen antaminen tilintarkastajien antamasta arviointikertomuksesta vuodelta 2013
 • Korttelissa 6 Kiinteistö Oy Asemataloa koskeva esitys
 • Maanvaihto Rautalammin kunnan sekä Jukka ja Pekka Variksen välillä
 • Lisämäärärahapyyntö terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvioon

Lataa pöytäkirja

Kunnanvaltuuston pöytäkirja 8.12.2014

Osasto: Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä: 8.12.2014

Esityslista:

 • Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen
 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun osavuosikatsaus toiminta- tilastoihin 2014
 • Pohjois-Savon pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen ja kuntien maksuosuus-perusteen tarkistuksen hyväksyminen
 • Kehittämisyhtiön perustaminen Pohjois-Savon länsiosaan
 • Elinkeinoyhtiön perustamista koskevan valtuuston päätöksen toimeenpano
 • Muut asiat

Lataa pöytäkirja

Kunnanvaltuuston pöytäkirja 28.10.2014

Osasto: Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä: 28.10.2014

Esityslista:

 • Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen
 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Niiniveden ja Iisveden rantaosayleiskaavan muutos tilojen Saikari 7:38, Kasperila 7:56, Riihikivi 7:53, Riihiranta 7:54, Hukkala 7:57 ja Kotiranta 7:67 osalta
 • Määrärahapyyntö ratsastuskeskuksen maneesin teräsrakenteiden vahvistamiseen
 • Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2015
 • Kiinteistöveron määrääminen vuodelle 2015

Lataa pöytäkirja

Kunnanvaltuuston pöytäkirja 13.10.2014

Osasto: Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä: 13.10.2014

Esityslista:

 • Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen
 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat ja kokouksen pöytäkirjanpitäjä
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Kuntien ja kaupunkien erikoissairaanhoidon, perusterveydenhoidon ja sosiaali-toimen sekä vammaispalvelujen järjestämis- ja tuottamissuunnitelmat Pohjois-Savossa
 • Valtuustoaloitteet
 • Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n taloudellisen tilan tervehdyttäminen
 • Rautalammin kunnan lausunto sote-järjestämislakiluonnoksesta

Lataa pöytäkirja

Kunnanvaltuuston pöytäkirja 30.9.2014

Osasto: Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä: 30.9.2014

Esityslista:

 • Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen
 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Katuvalojen saneeraus kirkonkylän taajamassa ja yhteistyö ELY-keskuksen kanssa
 • Maanmittaustoimitus ja tarkennus vapaaehtoiseen tilusvaihtoon
 • Takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Rautalammin Hakan lainalle
 • Rautalammin kunnan yhtymäkokousedustaja Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymään
 • Eron myöntäminen luottamustoimista Tero Räsäselle

Lataa pöytäkirja