Lautakunnat

Lautakunnat ovat kunnanhallituksen alaisia toimielimiä, jotka vastaavat niille määritellyistä tehtävistä. Lautakuntien kokousten pöytäkirjat löydät kootusti täältä.

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunnan päätehtävät:

 • vaalien erilaiset valmistelutehtävät, mm. ennakkoäänestyksen järjestelyt
 • ehdokashakemusten vastaanotto ja tarkastaminen sekä ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen (kunnallisvaalit)
 • ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen
 • ennakkoäänten laskenta ja kaikkien äänten tarkastuslaskenta ja tiedottaminen (kunnallisvaalit)
 • vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen (kunnallisvaalit)

Keskusvaalilautakunnan jäsenet

puheenjohtaja Pekka Saarikko /kok
varapuheenjohtaja Harri Päärnilä /kesk
jäsen Sinikka Korhonen /ps
jäsen Inari Ruotanen /vihr
jäsen Tapio Hänninen /vas

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta vastaa seuraavien palvelujen ja toimintojen järjestämisestä ja kehittämisestä:

 • lasten päivähoito
 • esiopetus
 • perusopetus
 • lukio-opetus
 • aikuiskoulutus eli kansalaisopisto ja musiikkiopisto
 • kirjasto
 • kulttuuritoimi
 • liikuntatoimi
 • nuorisotoimi

Lautakunnan esittelijä

Toimistosihteeri

Anu Sjöberg

040 549 2860

anu.sjoberg@rautalampi.fi

Yksikkö

Lukio, Sivistysosasto

Toimipaikka

Alavantie 1

Koulutusjohtaja

Eeva Ruotsainen

040 551 4361

eeva.ruotsalainen@rautalampi.fi

Yksikkö

Sivistysosasto

Toimipaikka

Alavantie 1

Lautakunnan jäsenet:

puheenjohtaja Anu Hotti /kesk (Heikki Kokkonen /kesk)
varapuheenjohtaja Riitta Hiironen /sd (Tauno Herranen /sd)
jäsen Pirkko Annala /kesk (Annikki Kaipainen /kesk)
jäsen Panu Nyyssönen /vihr (Anu Hirvonen /vihr)
jäsen Helena Hänninen /vas (Johanna Siikavirta /vas)
jäsen Reima Kultalahti /ps (Eeva-Liisa Puranen /ps)
jäsen Jouni Lund /kd (Unto Siikström /kd)

Perusturvalautakunta

Lautakunnan jäsenet:

puheenjohtaja Matti Vepsäläinen /kesk (Harri Päärnilä /kesk)
varapuheenjohtaja Tiina Louhikallio /kesk (Hannu Keinänen /kesk)
jäsen Anu Hirvonen /vihr (Irene Pakkanen /vihr)
jäsen Veijo Vesterinen /sd (Satu Liimatainen /sd)
jäsen Anne Pärnänen /kok (Paula Varis /kok)
jäsen Markku Sahlman /ps (Sauli Syngelmä /ps)
jäsen Eeva-Liisa Tossavainen /kesk (Annikki Kaipainen /kesk)

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta huolehtii mm. seuraavista tehtävistä:

 • yhdyskuntarakentamisen edellytyksistä, kuten yleis- ja asemakaavoituksesta sekä paikkatiedosta
 • kunnan maaomaisuudesta
 • katujen, teiden ja yleisten alueiden (torit, puistot yms.) suunnittelusta, rakennuttamisesta, rakentamisesta ja ylläpidosta
 • kunnan toimitilojen suunnittelusta, rakennuttamisesta, rakentamisesta ja ylläpidosta
 • talonrakennus- ja investointiohjelman toteuttamisesta
 • jätehuoltoon on yhteinen jätelautakunta, joka hyväksyy myös taksat. Jätehuollon valvontaa tekee edelleen Rautalammin kunta.
 • yksityistietoimituksista ja -katselmuksista (tiejaosto)

Lautakunnan esittelijä

Tekninen johtaja

vs. Antti Tuppura

0400 784 570

antti.tuppura@rautalampi.fi

Yksikkö

Tekninen osasto

Toimipaikka

Kunnanvirasto

Tielautakunnan sihteeri

Maaseutuasiamies

Hannu Jyrkkänen

044 7401253

hannu.jyrkkanen@rautalampi.fi

Yksikkö

Elinkeinopalvelut

Toimipaikka

Kunnanvirasto

Sijainen 044 740 1263

Lautakunnan jäsenet:

puheenjohtaja Juho Pahajoki /kesk (Jukka Varis /kesk)
varapuheenjohtaja Jouko Pispala /kok (Pasi Raatikainen /kok)
jäsen Eeva-Liisa Puranen /ps (Reino Jäntti /ps)
jäsen Raija Hänninen /sd (Jussi Herranen /sd)
jäsen Annikki Kaipainen /kesk (Tiina Louhikallio /kesk)
jäsen Joni-Matti Kuikka /kesk (Matti Huuskonen /kesk)
jäsen Sami Räsänen /kd (Juhani Lehmonen /kd)

Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnan toimialana on:

 • ympäristönsuojelu
 • rakennustarkastus

Lautakunnan alaiset viranhaltijat:

Rakennustark.-kunnanrak.mestari

Antti Tuppura

040 358 7787

antti.tuppura@rautalampi.fi

Yksikkö

Tekninen osasto

Toimipaikka

Kunnanvirasto

toimistossa ma 12-15, to 9-11

Tekninen johtaja

vs. Antti Tuppura

0400 784 570

antti.tuppura@rautalampi.fi

Yksikkö

Tekninen osasto

Toimipaikka

Kunnanvirasto

Lautakunnan jäsenet:

puheenjohtaja Mika Koukkari /kesk (Kimmo Karvinen /kesk)
varapuheenjohtaja Pentti Puranen /ps (Lauri Lundberg /ps)
jäsen Irene Pakkanen /vihr (Janne Hirvonen /vihr)
jäsen Erkki Hänninen /sd (Jaakko Karjalainen /sd)
jäsen Airi Heimonen /kesk ( /kesk)
jäsen Harri Päärnilä /kesk (Aimo Huovinen /kesk)
jäsen Sisko Gråsten /vas (Raija Haukka /vas)

Tarkastuslautakunta

Lautakunnan jäsenet:

puheenjohtaja Tauno Herranen /sd (Maritta Rönkä /sd)
varapuheenjohtaja Matti Vepsäläinen /kesk (Heikki Kokkonen /kesk)
jäsen Emma Ilomäki /vas (Tapio Hänninen /vas)
jäsen Unto Siikström /kd (Jouni Lund /kd)
jäsen Sini Kultalahti /ps (Markku Sahlman /ps)