Ajankohtaista

Tämän hetkisen tiedon mukaan kunnallinen eläinlääkintähuolto siirtyy 1.1.2019 uuden Pohjois-Savon maakunnan järjestettäväksi. Kunnilla on velvollisuus järjestää tuotantoeläinten eläinlääkäripalvelut, pieneläinten peruseläinlääkintäpalvelut sekä kaikkien eläinlajien ympärivuorokautinen kiireellinen hoito eli ns. eläinlääkäripäivystys. Kunta voi järjestää nämä palvelut joko itse tai ostamalla ne yksityisiltä palveluntarjoajilta. Nyt maakuntiin siirtymisen kynnyksellä me täällä Pohjois-Savossa haluamme selvittää asiakkaiden tyytyväisyyttä ja toiveita nykyisistä […]

Rautalammin kunta katsoo, että maakunta- ja sote-uudistus on uhka maaseutukuntien ja haja-asutusalueiden sote-lähipalveluille sekä kunnissa julkisille ja sote- ja hoivan-alan yritysten naisvaltaisille työpaikoille ja kuntien verotuloille maakuntauudistuksen jälkeen. Uudistuksessa kunnallista tehtäviä, itsehallintoa ja asemaa murskataan ja heikennetään radikaalisti. Näin sanotaan asiantuntijalausunnossa, jonka Rautalammin kunta jätti tiistaina eduskunnan hallintovaliokunnalle. Lausunto oli sikäli poikkeuksellinen, että kysymyksessä oli […]

Rautalammin  kunnanvaltuustoon valitut järj, ehdokasnro, nimi, ryhmä äänet vertausluku 1. 15 Kärkkäinen, Matti KESK 135 667,000, Mv, yrittäjä 2. 18 Pahajoki, Juho KESK 79 333,500, Opettaja, FM 3. 37 Kukkonen, Jorma SDP 92 247,000, Pastori 4. 17 Louhikallio, Tiina KESK 74 222,333, Varhaiskasvatusjohtaja 5. 22 Hänninen, Jarmo PS 49 215,000, Maa- ja metsätiet.maisteri, agronomi 6. […]

Rautalammin kunnanhallitus esittää, että Rautalammin reitin kalatalousalueen uusi raja tulee rajata Konneveden kunnan ja Konnevesi-Kuuslahden kalastusalueen esittämällä tavalla kuitenkin niin, että Iisvesi kuulusi osaksi uutta muodostettavaa Rautalammin reitin kalatalousaluetta. Muodostettavalla alueella on uusi Etelä-Konneveden kansallispuisto ja matkailuun ja palveluelinkeinojen kehittämiseen oleellisesti liittyvä paikallinen päätösvalta niin virkistys- ja ammattikalastuksen sekä kalakannan hoidon kannalta on ensiarvoisen tärkeää […]

Rautalammin kunnan tilipäätös viime vuodelta osoittaa runsaan 1,4 miljoonan euron ylijäämää. Koko konsernin ylijäämä oli viime vuodelta runsaat 1,6 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit ylittivät miljoonan, suurimpina Korpijärvi-Konnekoski-Törmälä-Kieriniemi-Kirkonkylä siirtoviemärihanke, jonka nettokustannus oli 327 000 euroa. Valokuituverkkoa rakennettiin mm. kuntakeskuksen alueelle 107 000 eurolla. Kunnan omistamalla ratsastuskeskuksella tehtiin peruskorjaustöitä 73 000 eurolla ja mm. ratsastuskeskuksen maneesin pohjarakenteet uusittiin. […]

Kunnanhallitus on päättänyt että mikäli kaikki muut Mansikka ry:n jäsenkunnat ovat mukana 2 miljoonan euron lisärahoituskehyksen hakemisessa, kunta osallistuu hankkeeseen, jolloin kunnan maksuosuus kasvaa kolmen seuraavan vuoden aikana runsaalla 21 000 eurolla eli noin 7 100 eurolla vuodessa. Maaseudun kehittämishankkeissa kuntarahoituksen osuus paikalliseen kehittämisstrategiaan julkisesta rahoituskehyksestä tulee olla 20 prosenttia. Tämä huomioiden myös Mansikka ry […]

Rautalammin kunnanhallitus on antanut kriittisen lausunnon yksityistielakiluonnoksesta. Lausunnossa huomautetaan, että lakiluonnokseen perustuvat toiveet tai esitykset siitä, että kuntien ja kaupunkien tulisi entistä muussa, kuin kiinteistön omistajan roolissa, osallistua enemmän maaseudulla ja haja-asutusalueilla yksityisteiden kunnossapitoon tieosakkaiksi yhdessä maakuntien ja valtion kanssa, johtavat harhaan itse asiassa ja osoittavat sitä, valtio haluaa entistä johdonmukaisemmin yksityisteiden rahoitusvastuusta pois. Kunnanhallituksen […]

Kunnanhallitus on valinnut sosionomi Tomi Kettusen pakolaisohjaajan määräaikaiseen toimeen ajalle 3.4.2017-31.7.2018. Valinnan perusteluissa todetaan Kettusen monialainen ja pitkä työkokemus maahanmuuttajien kanssa tehdystä työstä sekä haastattelussa esiin tullut rauhallinen, mutta asiantunteva persoona. Varasijalle haastatteluiden ja työkokemuksen perusteella kunnanhallitus valitsi sosionomi Virva Korhosta Rautalammilta. -jh

Etelä-Konneveden matkailualueella on alkanut uusi yritysryhmähanke.Ruokaelämyksiä – hankkeen tavoitteena on profiloida aluetta houkuttelevaksi ruokamatkailukohteeksi ja auttaa ruokapalveluyrityksiä luomaan elämyksellisiä ruokamatkailutuotteita. Hankkeessa pyritään lisäämään ruokapalveluihin laadukkaita lähi- ja luomuraaka-aineita sekä luonnontuotteita ja kehittämisessä huomioidaan myös alueen rikas kulttuuriperinne ja historia. Tavoitteena on lisäksi parantaa yritysten valmiuksia vastaanottaa kansainvälisiä matkailijoita. Ruokaelämyksiä – hankkeen toimenpiteinä järjestetään osallistuville yrityksille […]