Ajankohtaista

Kunnanhallitus on nimennyt kunnanjohtaja Risto Niemelän Pohjois-Savon maakuntauudistuksen väliaikaishallintoon Rautalammin edustajaksi. Hänen varalle valittiin perusturvajohtaja Kirsi Solmari. Valintaan vaikutti Pohjois-Savon liitolta tullut pyyntö, että väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsen valittaisiin organisaatioiden viranhaltijoista, joilla on hyvä asiantuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta. Henkilövalinnan lisäksi kunnanhallitus päätti muistuttaa Pohjois-Savon liittoa vaatimuksestaan, että jokainen kunta saisi edustuksen väliaikaishallinnossa. Rautalampi on perustellut […]

Rautalammin kunta hankkii käyttöönsä aurinkosähköjärjestelmän ja ajoneuvojen pikalatauslaitejärjestelmän asennuksineen Savon Voima Oy:ltä. Kaikkiaan hankkeen arvioidaan maksavan noin 75 000 euroa. Samalla kunnanhallitus hyväksyi Joni-Matti Kuikan lisäyksen, että kunta kartoittaa vielä Osuuspankin sähköajoneuvojen latauspiste -hankeen mahdolliset vaikutukset kunnan hankintaan sekä harkitsee vielä eri paikkavaihtoehtoja latauspisteelle.  Jos latauspiste hankitaan, kunnan ajoneuvokantaa siirretään tulevaisuudessa sähköautokantaan. -jh

Työttömien määrä oli Rautalammilla vähentynyt vuoden 2016 huhtikuusta 27 henkilöllä. Pitkäaikaistyöttömiä oli 36 ja yli 50-vuotiaita työttömiä oli 72.  Alle 25-vuotiaiden määrä on ollut huhtikuussa 2017 yhteensä 9 henkilöä. Vammaisten ja pitkäaikaissairaitten määrä oli 21. Avoimia työpaikkoja oli 11. Tilastollisesti Rautalammin työttömyysaste oli 12,0 prosenttia kun Pohjois-Savossa työttömyyden keskiarvo oli 12,4 prosenttia. Työllisyyden hoitoon kunta […]

Sote- ja maakuntauudistusta valmistelemaan on nimetty alkavalle valktuustokaudelle parlamentaarinen työryhmä. Kunnanhallitus vahvisti puolueiden esitysten pohjalta parlamentaariseen työryhmään Ari Weiden, Tauno Herrasen, Timo Satulin, Pekka Annalan, Sami Räsäsen, Raija Haukan sekä 3D:n edustajan, kunnanjohtajan, perusturvajohtajan ja hallintojohtajan. Työvaliokuntaan nimettiin  Ari Weide, Timo Satuli, Tauno Herranen, kunnanjohtaja, perusturvajohtaja ja hallintojohtaja. -jh

Rautalammilla jatketaan neuvotteluja kerrostalo- ja kauppakeskus -kokonaisuuden toteuttamisesta sekä suunnitellaan mahdollisten yhteistyökumppanien kanssa vuokrahuoneistojen rakentamisesta Rautalammille. Lisäksi kunnalle on tehty esityksiä siitä, että kunta hankkisi vapailta markkinoilta vuokra-asuntokäyttöön sopivia huoneistoja. Edelleen keskustelussa ovat olleet esillä yritystoimintaa ja kaukolämpöverkon rakentamista tukevat järjestelyt, joihin liittyisi esimerkiksi asuntojen vuokrausta Toholahden alueella. Vuokrakerrostalon tai rivitalon rakentamiseen talousarviossa on varattu […]

Rautalammin päättyneen valtuustokauden viimeisessä kokouksessa hyväksyttiin päätteeksi myös kunnan tilinpäätös vuodelta 2016. Päätös voitiin kirjata myönteisenä, sillä tilipäätös näyttää viime vuodelta ylijäämää lähes puolitoista miljoonaa euroa. Tilinpäätöksessä tuloslaskelman mukainen vuosikate oli yhteensä 2,3 miljoonaa euroa. Kunnan toimintatuotot olivat 3,3 miljoonaa eli noin 228 000 euroa suuremmat kuin talousarviossa arviointiin. Palvelujen ostot (terveys ja sosiaalitoimi) 13,2 […]

Rautalammin kunnan työterveyspalvelut ostetaan marraskuun puoliväliin saakka nykyiseltä palveluntuottajalta, Työterveyspalvelu Verso Oy:ltä. Asiasta päätti kunnanvalötuusto tiistaisessa kokouksessaan. Kunnanvaltuusto päätti maaliskuussa selvityttää sote-palveluiden järjestämisen eri vaihtoehdot siten, että Rautalammilla saadaan varmistettua palvelut lähipalveluina. Muutosprosessin aikataulu on kuitenkin sellainen, että mahdollinen kilpailutus sote-palveluiden osalta on tehty 16.11.2017 mennessä, mistä syystä on katsottu tarkoituksenmukaiseksi, että työterveyspalvelujen tuottaja säilyy  […]

Rautalammin kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen luottamushenkiöiden kokouspallkkioiden nostamisesta. Palkkiot nousevat kymmenen prosenttia nykyisestä tasosta, minkä lisäksi puheenjohtajalle maksetaan puhelinkorvausta 300 euroa vuosi. Uusi palkkiosääntö on valmistettu hallinto-osastolla ja se tulee voimaan elokuun alusta lukien. -jh